Spente studenter venter på å motta vitnemålet sitt i Oslo rådhus.
Spente studenter venter på å motta vitnemålet sitt i Oslo rådhus.

Under fire prosent av disse har fått fast jobb

Minst 288 nyutdannete politistudenter er aktive jobbsøkere. De kjemper om 15 ledige jobber.

Publisert Sist oppdatert

605 av årets totalt 721 nyutdannede politistudenter har gjennomført en spørreundersøkelse i regi av Politiets Fellesforbund (PF).

Undersøkelsen viser at kun 23 av de 605 - drøyt 3,8 prosent - per i dag er i fast jobb i etaten.

288 av 605 politistudenter - over 47,6 prosent - har ikke jobb i politiet i dag, viser undersøkelsen videre.

Kjemper om 15 ledige jobber

Samtidig er det en stor mangel på ledige politijobber å søke på. En gjennomgang Politiforum i dag har tatt på de ledige stillingene som er utlyst på www.politijobb.no, viser at det akkurat nå kun er utlyst 12 politibetjent 1-stillinger i hele landet.

Fem av dem er faste stillinger, de andre sju er vikariater.

I ytterligere tre stillingsutlysninger, to faste og ett vikariat, opplyses det at det kan bli aktuelt å ansette som politibetjent 1.

Det betyr at det i dag er maks 15 politijobber tilgjengelig for de minst 288 politistudentene fra årets kull som opplyser at de er jobbsøkere.

Ytterligere 166 snart uten jobb

Samtidig opplyser 180 nyutdannede at de har eller har hatt sommerjobb i etaten i år, mens 107 studenter er eller har vært i vikariater.

Av disse totalt 297 nyutdannede, opplyser hele 166 av dem at den midlertidige ansettelsen deres har gått ut, eller er i ferd med å gå ut. Dersom disse ikke får ny jobb, betyr det at 454 av de 605 nyutdannede som besvarte PFs undersøkelse, snart kan stå arbeidsledige.

To måneder etter uteksamineringen kan altså tre av fire fra årets PHS-kull stå uten jobb i etaten.

De resterende 121 nyutdannede i PFs ferske undersøkelse, opplyser at de er i vikariater som varer i én måned eller lenger. Kun 16 av disse har imidlertid vikariater som varer lenger enn ut året.

116 ubesvarte

Av de 116 nyutdannede studentene som ikke har besvart undersøkelsen, er det ifølge PF 14 som i august var på lønnstrekk hos fagforeningen, og dermed også var i jobb i etaten - fast eller midlertidig.

Statusen til de øvrige 102 nyutdannete er usikker, og disse kan i teorien alle være i jobb i politiet.

Powered by Labrador CMS