- UEH kan være svaret

UEH – politidistriktenes spesialtrente politimannskaper – kan være svaret på behovet for bedre politiberedskap, sier UEH-leder Roar Andersen.

Publisert Sist oppdatert

Venstre-leder Trine Skei Grande oppsummerte tidligere justisminister Knut Storbergets 22. juli-redegjørelse for Stortinget med å si:

«Vi kan være enige om at det var samfunnet som sviktet. Samfunnet klarte ikke å tilby innbyggerne den sikkerhet de har krav på».

Hun oppsummerte på mange måter Storbergets redegjørelse og påfølgende debatt i Stortinget den 10. november – dagen før han gikk av som justisminister.

– UEH er svaret

Noe av det siste den tidligere justisministeren gjorde, var å skissere muligheten for at Forsvaret i større grad skulle bistå politiet.

Fremskrittspartiets Siv Jensen har på sin side foreslått å gjenopplive HV-16 som et mulig bistandsorgan.

Deretter overtok tidligere forsvarsminister Grete Faremo justisministerrollen, og Justis- og politidepartementet endret navn til Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er tydelig at samfunnet leter etter en måte som gjør at systemet kan sørge for en tilfredsstillende beredskap.

– Jeg mener UEH – politidistriktenes utrykningsenhet – kan være svaret, sier UEH-leder Roar Andersen fra Asker og Bærum politidistrikt.

Han påpeker at UEH allerede er etablert som en skarp ende i hvert politidistrikt over hele landet, at mann­skapene er godt trent, og at instruksverk og opplærings­opplegg er klart.

Øyeblikkelig aksjon

Konseptet «øyeblikkelig aksjon» er inntatt i politiet for å møte behovet for en rask og besluttsom handling fra politiet, i stedet for tidligere taktikk som gikk på å isolere og vente ut gjerningsmenn. Erfaring viser at behovet for øyeblikkelig engasjement fra politiets side er viktig.

– Vi er trent på å gå inn i alle skarpe oppdrag politiet skal håndtere, og er et forsterket operativt ledd i politidistriktene over hele landet. Vi trener på polititaktiske og operative ferdigheter tre ganger så mye som ordinære operative politibetjenter. All den tid Beredskapstroppen er lokalisert i Oslo, er distriktene, i akuttfasen, helt avhengig av en oppegående UEH-avdeling i sitt distrikt, understreker Andersen.

Han mener at dersom hvert politidistrikt blir pålagt å gjennomføre en fast ordning med UEH-mannskap i patruljebilene til enhver tid, vil politidistriktet være sikret god kompetanse raskt ut på stedet.

– Samtidig gir det gode taktiske vurderinger og råd inn i stab på et svært tidlig tidspunkt når noe skjer. Det handler om å få høy operativ kvalitet ut på skarpe situasjoner så tidlig som mulig for å få en raskest og tryggest mulig løsning for å unngå en eskalering, sier UEH-lederen.

Kompetente mannskaper

Han viser til at de fleste skarpe oppdrag som klassifiseres som «øyeblikkelig aksjon», som oftest er over på en time.

– Da blir det helt vesentlig å få høyt kompetente mannskaper inn så raskt som overhodet mulig. God kompetanse og antall innsatsmannskaper på jobb er kritiske suksessfaktorer for at politiet skal svare opp samfunnets behov og forventninger til å ordne opp når kritiske hendelser skjer, sier Andersen, og fortsetter:

– Mange distrikter opplever beklageligvis at PHS ikke utdanner mange nok UEH-mannskaper per år. I mitt distrikt slutter det flere enn det vi får nyutdannet, og om noen år vil vi være på et antall som ikke er forsvarlig.

– Vi tilbyr den utdanningskapasitet som Politidirektoratet bestiller hos oss. Inneværende år har vi utdannet 72 UEH-mannskap, det samme antallet ligger også til grunn for neste års utdanning, sier avdelingssleder Tor Tanke Holm ved Politihøgskolens etter- og videreutdanning.

Han mener PHS’ utdanningskapasitet er tilpasset det innmeldte behovet fra Politidistriktene.