Gudrun Sanaker Lohne, turistsjef i Trysil.
Gudrun Sanaker Lohne, turistsjef i Trysil.

Turistsjefen: Vi forventer et svar fra politimesteren

Det er viktig for Trysil at politiet er i stand til å håndtere hendelsene, mener turistsjef Gudrun Sanaker Lohne.

Publisert Sist oppdatert

I dag forteller lensmannen i Trysil om situasjonen for politiet i skibygda. Trysil har økt kraftig i omfang, men har ikke fått økt politibemanning på mange år. Turistsjef Gudrun Sanaker Lohne skryter av samarbeidet med lensmannen i Trysil, men er lite imponert over politimesterens oppfølging.

− Når vi sender politimesteren en invitasjon til å bli bedre kjent med forholdene her, forventer vi et svar, sier turistsjef Gudrun Sanaker Lohne.

Hun venter fremdeles på svar, fem måneder etter at hun sendte invitasjonen gjennom lensmannen i Trysil.

− Vi la opp til å invitere hele politiledelsen, slik at de med selvsyn kunne få et inntrykk av forholdene her når det var som travlest i vinter. Vi jobber slik opp mot alle offentlige etater for å skape en forståelse for hvordan den store turisttrafikken virker inn på samfunnet her, sier turistsjefen til Politiforum.

Tar ikke hensyn til høysesongen

Lotne mener det er problematisk at systemet kun tar hensyn til lokalbefolkningen, og ikke det store antall tilreisende, og påpeker at det i høysesongen er 8100 tilreisende i gjennomsnitt hver dag.

− Det gjør at vi sliter med beredskapen. Vi er kjent med at dørvaktene føler seg utrygge hvis de ikke vet at politiet kan være i bakhånd når noe skjer. Kommer vi dit at dørvaktene ikke kan håndtere problemene, og politiet ikke er i nærheten, vil de kunne stenge utestedene. Slik ønsker vi ikke å ha det. Vi må kunne forvente at politiet i større grad tilpasser antall politifolk i forhold til hva vi vet kommer av oppdrag, sier Lohne.

Også hun lover at utfordringene blir større.

−Innen 2020 er målsettingen å ha én million kommersielle gjestedøgn i Trysil. I tillegg kommer hytteeieres eget bruk av hyttene. Antall hytter har nå passert 6500. I 2022 forventer vi en økning på 100.000 nye gjester til regionen som følge av den nye flyplassen. Snø har blitt en mangelvare lenger sør i Europa. Derfor trekker Trysil og de andre vintersportsstedene i Norge stadig flere turister.

− Trysil er egentlig en familiedestinasjon. Vi er helt avhengig av at gjester som kommer hit, føler seg trygge. Da må vi ha politiressursene i bygda. Det er for langt unna hvis politimesteren mener å basere beredskap og trygghet på politipatruljer som er 70 kilometer unna med over 50.000 mennesker her, sier turistsjef Lohne.

Politimester Johan Brekke (i midten)
Politimester Johan Brekke (i midten)

Politimesteren: Hadde ikke tid til å møte turistsjefen

Politimester Johan Brekke oppgir at han ikke hadde tid til selv å møte turistsjefen i reiselivet i Trysil ukene dette var aktuelt i vinter.

− Dette var i en periode med høy aktivitet på flere områder hos oss knyttet til nær. Vår kommunikasjonsrådgiver har vært i dialog lensmannen i Trysil for å forsøke å få til besøk, men vi fikk ikke til noe som passet mine avtaler, skriver Brekke i en e-post til Politiforum når vi spør.

− Er politisituasjonen i Trysil uinteressant for politimesteren i Innlandet?

− Jeg er opptatt av at polititjenesten så vel i Trysil som andre steder i Innlandet politidistrikt skal være god og med nødvendige mannskap tilgjengelig. Når det gjelder situasjonen i Trysil og andre turiststeder med travle perioder må jeg sammen med de nye lederne for de geografiske driftsenhetene i politidistriktet få på plass et system som ivaretar beredskapen på en bedre måte enn det som har vært.

− Hvordan synes du dette står i samsvar med lovnaden om godt lokalt politi og god dialog med kommunene i politidistriktet?

− Den viktigste kontakten og dialogen med kommunene skjer med politiet lokalt som representerer det viktigste kontaktpunktet for kommunen og andre aktører. Men selvsagt er jeg opptatt av å høre mer om Trysil kommune og turistnæringens problemstillinger. Jeg vil derfor ta initiativ til et felles møte med Trysil kommune og reiselivet slik at vi få en god dialog med dem før neste sesong, sier politimester Brekke.

– De glemmer avstanden

− Dette blir som å sove under for en liten dyne. Den blir for kort i begge ender, sier lokallagsleder i Politiets Fellesforbund, Reidun Martinsen til Politiforum.

Hun har ikke tro på politiets flåtestyring.

– For oss som har jobbet i tidligere Hedmark politidistrikt, er bemanningsproblemene i Trysil vel kjent. Problemet har vært der i mange år.

Hun savner en vilje fra politiledelsen til å legge til rette for bedre polititjeneste i kommunen.

− Jeg har ikke noe tro på at såkalt «flåtestyring», med å flytte patruljer fra andre deler av det geografisk store Innlandet politidistrikt til Trysil, gir særlig effektiv løsning. Politioppgaver handler ofte om ting som haster for å redde liv og helse. Da gir det ikke særlig effektiv drift å sende en patrulje fra Elverum, minst 70 kilometer unna. Det tar for lang tid når folk er i en nødsituasjon. De som planlegger ut fra dette, glemmer avstanden, sier Martinsen.

Samtidig peker hun på at man tømmer Elverum for politikraft, hvis man sender patruljen med base fra Elverum til Trysil.

– Det er rett og slett for få politifolk. Vi ser ikke snurten av at denne nærpolitireformen gir mer politifolk ute der behovet er, sier Martinsen.

Hun advarer mot å betrakte politifolk som har tjenestefri som en fast gratis bakvakt.

– Det blir feil å ringe disse når det er nød. For de opplever at det er kolleger som trenger hjelp, og vil så gjerne hjelpe til. Selv om det bryter regelverket for arbeidstiden. Vi kan ikke ha det slik at samfunnet baserer seg på lovbrudd eller lojalitet til kollegaer i vanskelige situasjoner for å få en tilfredsstillende polititjeneste. Det forventer jeg at politiledelsen tar inn over seg, sier Martinsen.

Hun påpeker at politimesteren brukte opprettelsen av store geografiske driftsenheter (GDE) som et argument for å bedre polititjenesten i Trysil.

– Men de glemmer avstanden. Det er rett og slett ikke tilfredsstillende, sier lokallagsleder Martinsen.