Trener for bedre beredskap

Skuddsalver høres i den andre enden av en lang korridor. Konsentrasjonen er som skåret i ansiktet. I rask gange går politibetjentene innover med pistolen hevet.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum står som klistret til veggen når Sentrum politistasjon gjennomfører sin startpakke for nyansatte operative politifolk. Oppdraget er gitt. Første patrulje som ankommer skal gripe inn i en situasjon med «skyting pågår» – pågående dødelig vold.

På så kort tid som mulig skal patruljen identifisere og nøytralisere en eller flere personer som utgjør en livsfare for andre. Taktisk riktig fremrykning er målet.

Unikt i politiet

Inntak av nye politibetjenter er systematisert på en slik måte at alle nyansatte som skal inn i operativ tjeneste, uansett om de kommer rett fra Politihøgskolen, eller om de har flere års operativ tjeneste, må gjennom fire intense dager.

Blant annet trener de på «skyting pågår», taktisk pågripelse, videregående skyting med begge våpen og førstehjelp. Instruktørene er gjerne egne UEH-mannskaper som stiller med oppdatert dagfersk operativ erfaring og kompetanse.

– Det handler om å være forberedt.

Sjef for Ordensseksjonen ved politistasjonen, Robert Thorsen erkjenner at de bruker en del ressurser på det operative fagfeltet. Han mener det er en svært god investering.

– Det vi vet, er at politihverdagen i Oslo sentrum er krevende og hektisk. Fordi vi stort sett bestandig har kort utrykningsvei og svært kort responstid til mange situasjoner, kommer vi ofte rett opp i kritiske situasjoner. Det gjør at man bør være forberedt når man begynner å jobbe her. Vi ønsker å dyktiggjøre våre nye kolleger til å komme opp på det operative nivået som våre øvrige ansatte på et så tidlig stadium som mulig. Samtidig blir de kjent med hva vi forventer, sier Thorsen.

Dette, fortsetter han, handler om å gjøre mannskapene bedre rustet til å levere ett så godt resultat som mulig til innbyggerne, og samtidig kunne ta være på seg selv på en profesjonell måte.

– Jeg mener vi står oss veldig godt på denne investeringen i tid og ressurser. Bare i år avholder vi tre slike kurs, sier han.

Dette har de gjort siden 2009.

Operativ trening (2).JPG
Operativ trening (2).JPG

Prioriterer operativ beredskap

Kursleder Christian Bortne sier det er en kjensgjerning at mannskaper på dag én i ny jobb kan havne i en kritisk situasjon, der de ikke vil ha tid til å spørre om råd.

– Oppstartspakken hos oss fungerer som et sikkerhetsnett, slik at vi er sikre på at våre mannskaper er på et vist operativt nivå, sier han.

Denne gangen har han 26 nyansatte og 10 instruktører med seg på kurset, som bærer preg av at operativt politiarbeid har blitt mye tøffere de siste årene.

Operativ trening (3) Funk da.JPG
Operativ trening (3) Funk da.JPG

– Vi lærer kursdeltagerne å arbeide i et miljø hvor det kan være livsfarlig å snu ryggen til feil folk, hvor man kan bli skadet for livet av andre enn den man arresterer. Alvorlighetsgraden i oppgavene vi håndterer, krever at våre mannskaper kan løse oppgavene der og da, uten å måtte vente på støtte. Innbyggerne forventer, med rette, at våre mannskaper handler umiddelbart uten å vente på forsterkninger, sier Bortne, og fortsetter:

– Her trener vi folk i praktisk politiarbeid, og i god og trygg våpenbehandling med høy puls. Jeg ser vi får en veldig kompetanseheving på mannskapet i løpet av disse dagene.

Han roser ledelsen ved politistasjonen for å satse så grundig på de operative politidisipliner.

– Her føler jeg at de virkelig prioriterer viktige operative politiarbeidet, sier Bortne.

Oppfatter konseptet

Bortne mener alle operative ved Sentrum politistasjon oppfatter konseptet ved skyting pågår.

– Vi trener på å engasjere i en slik situasjon. Det er fordi treningen er på plass. Jeg er sikker på at hvis vi tar bort den treningen vi driver med, tar vi også bort den helt spesielle mentaliteten som trengs til en slik type jobbing. Her trener vi på et kontant handlingsmønster som gjør oss i stand til å løse jobben.

Erfaring viser at en situasjon med pågående dødelig vold er over på 7-10 minutter, forteller han.

– Da teller hvert sekund. Samtidig som vi vet at vi må være forberedt på at gjerningsmannen går til motangrep.

Nyansatt politibetjent Frode Hatlem, ser stor nytte av kursingen.

Lene Jacobsen.JPG
Lene Jacobsen.JPG

– Det er godt som nyansatt å raskere nærme oss det operative nivået til de som jobber her ved sentrum fra før. Jeg kommer fra tre års tjeneste ved Gardermoen politistasjon. Selv om det var mer enn nok å gripe tak i der, ser jeg at polititjenesten her i Oslo sentrum stiller andre krav til operativ polititjeneste. Derfor er det bra at det er faglig påfyll hele året, ikke bare isolert til en obligatorisk 40-timers bolk en gang i året. Jeg synes startpakka de gir oss er veldig bra. Politifaglig har jeg stor nytte av dette, og er bedre mentalt forberedt på det som måtte dukke opp av utfordringer, sier han.

Burde vært obligatorisk

Politibetjent Lene Jakobsen sier seg enig med Hatlem.

– En slik oppstartsopplæring burde vært obligatorisk ved alle tjenestesteder, mener hun.

Vi treffer Jakobsen med nær 20 kilo verneutstyr på og rundt kroppen. Etter to barnefødsler med påfølgende permisjoner, er hun klar for å gå inn i skarp operativ tjeneste igjen. Ansatte som har vært ute i permisjon, får bestandig tilbudet om å få startpakken for å raskt komme på skarpt operativt nivå.

– Etter permisjonene, trengte jeg en operativ «brush-up». Operativ kompetanse er ferskvare som stadig må vedlikeholdes. Jeg er kjempeglad for å få denne muligheten til å forbli operativ politi, sier småbarnsmoren.

Hun vektlegger at startpakken gjør at de nyansatte blir tryggere på seg selv, de får mer kunnskap, og at det bidrar til at andre på politistasjonen blir tryggere på ferskingene.

– Hadde jeg ikke fått denne startpakka, hadde det gått mye lengre tid før jeg var fullt ut operativ. Her har arbeidsgiver lagt forholdene til rette for at jeg som småbarnsmor kunne ivareta en operativ karriere, og få erfaring som vil være viktig for den videre karrieren i politiet, sier Jakobsen.