Tok råkjører - ble anmeldt

Råkjøreren ble målt til 136 kilometer i timen av en UP-betjent i videobil. Føreren ble dømt - betjenten etterforskes.

Publisert Sist oppdatert

UP-betjent Tom Freddy Johansen (49) hadde satt videobilen lett skjult på en sidevei til riksvei 17 mellom Tverrlandet og Godøynes i Nordland. Veistrekningen har vært belastet med flere dødsulykker og mye råkjøring. Med den sivile videobilen hadde han rett redskap for å hamle opp med de verste råkjørerne – helt i tråd med konseptet bak UPs videobiler.

To unge menn i en Subaru Impreza passerte Johansens observasjonspost i stor fart. Johansen startet gjennomsnittsmålingen og tok samtidig opp jakten. Videoopptaket var i gang. Det var gode kjøreforhold med god sikt og tørr asfalt, og liten trafikk på veien.

God erfaring

Johansen mener han har god erfaring fra trafikktjeneste og utrykningskjøring med fire år i UP, hvorav to år i den spesi­elle videobilen. I tillegg er han utdannet kjøreinstruktør. Selve målingen foregikk i noe over 3000 meter, og føreren av Imprezaen senket farten så snart Johansen gav seg tilkjenne med blålys og sirene. Det var aldri noen oppjaget biljakt, og det oppstod ingen faresituasjon før råkjøreren stanset, sier UP-betjenten.

– Men jeg måtte jo selvsagt kjøre raskere enn den bilen jeg skulle innhente, forteller han.

Johansen beslagla førerkortet og skrev anmeldelse, og det hele endte med at råkjøreren fikk fengselsstraff og en lengre inndragning av førerkortet. Johansen selv fikk klapp på skulderen for godt utført politiarbeid. Ingen i politisystemet reagerte negativt på jobben han hadde gjort – helt til lokalavisen refererte fra tingssaken, og skrev at Johansen hadde vært oppe i 203 kilometer i timen under opphentingen av Imprezaen.

Reagerer kraftig

Da fattet Spesialenheten for politisaker interesse for saken. Som bevis sikret de seg videoen fra UP-bilen. Videoopptaket sendte de til SINTEF-forsker Dagfinn Moe som sakkyndig.

– På bakgrunn av det de så i videoopptaket, konkluderte de i sin rapport med at jeg hadde kjørt på en uforsvarlig måte som rammes av Vegtrafikklovens § 3, sier Johansen.

Johansen reagerer kraftig på at en forsker på rent teoretisk grunnlag skal ansees å ha bedre kunnskap enn operative UP-betjenter i forhold til hva som er forsvarlig.

– Vi som er utrykningsførere ser helt andre ting enn det folk som vurderer en video gjør. Det blir som om de skal se på hele hendelsen gjennom et nøkkelhull, mens jeg som fører bilen har fulle sanseinntrykk og kan vurdere ut fra situasjonen på stedet, sier Johansen, og fortsetter:

– Skal en som ser en videofilm inne på et kontor være bedre i stand til å vurdere forsvarligheten enn oss ute på veien? Dette er et politifag som politiet er best egnet til å vurdere.

– Drapsmaskiner

Han legger seg ikke flat hvis Spesialenheten ender opp med å tiltale han, og ser ikke noe kritikkverdig i det han gjorde.

– Det er klart jeg vet at jo fortere man kjører, jo farligere er det. Men her har jeg fått en ung, livsfarlig råkjører av veien. Ingenting av det vi gjorde, strider mot det vi har lært. Dette var etter boka, sier Johansen.

Han betegner ikke hastigheten på 203 km/t som spesielt uvanlig i UP-sammenheng.

– Hvis ikke vi tar slike førere, er det ingen andre som gjør det.

Han mener det blir feil hvis UP, som skal ta råkjørerne, selv skal være redde for at det de mener er godt politiarbeid skal ende opp med straffeforfølgelse og fare for å miste jobben. I tilknytning til at straffesaken mot råkjøreren kom opp i retten, uttalte UPs distriktsleder Knut Danielsen til avisa Nordland at UPs videobiler er satt til å stanse potensielle drapsmaskiner. Han ønsker ikke å kommentere saken til Politiforum nå under henvisning til at den er under etterforskning av Spesialenheten for politisaker.

Må kjøre fort

UP-sjef Runar Karlsen kan ikke kommentere den pågående saken, men uttaler seg gjerne om UPs videobiler på generelt grunnlag.

– Det ligger i sakens natur at våre videobiler må kjøre fort for å sikre bevis og stanse råkjørerne, sier Karlsen til Politiforum.

I dag har UP videobiler i alle 10 UP-distrikter, totalt 23 spesialkjøretøy.

– Disse kjøres av svært dyktige førere med en godkjent spesialkompetanse, og kjøretøyene vi bruker er godt egnet for denne innsatsen. Vi kan ikke få en situasjon der denne viktige politiinnsatsen begrenses i lov eller instruks med angitt øvre hastighetsgrenser, understreker Karlsen.

Som for andre utrykningskjøretøy gir vegtrafikkloven § 11 anledning til å fravike regulerte fartsgrenser. Høye hastigheter er hverdagen for videobilene som har i oppdrag å forebygge særlig høy risikoadferd i trafikken.

– Det gjelder de som begår grove farts­overtredelser, og førere som forøvrig tar annen stor risiko som for eksempel ulovlige forbikjøringer forbundet med stor fare, sier UP-sjefen.

Det er disse førerne som er overrepresentert i de alvorlige trafikkulykkene som fører til drepte og hardt skadde. Han understreker at det samtidig må være slik at trafikkens grunnregel om hensynsfull og aktsom kjøring, også må gjelde for all utrykningskjøring og dermed også for UPs videobiler.

Ikke opplevd uhell

UP-sjefen har ennå ikke opplevd at UPs videobil har forårsaket alvorlige trafikkuhell under utrykningskjøring, til tross for at de regelmessig kjører i høy hastighet.

– Men vår kjøreadferd må være lovlig i forhold til forsvarlighetskravet og sikker i forhold til mannskapene. Balansegangen er ofte svært krevende, men denne politiinnsatsen er på den annen side svært viktig, sier UP-sjefen, og fortsetter:

– Det vil ofte være viktig både å sikre bevis, men også å stanse videre kjøring for å forhindre at en alvorlig ulykke kan inntre. Det forutsetter at hastigheten på egne kjøretøy minst må være like høy som den bilen som skal måles og stanses, det er opplagt. Vi har ingen behov eller grunn til å dekke til vår metodebruk så lenge dette ikke reduserer vår effektivitet på veiene eller utsetter våre tjenestemenn og kvinner for en unødvendig belastning eller setter rettsikkerhet til siden.

Han roser samtidig mannskapene i UPs videobiler og alle andre tjenestemenn- og kvinner for den viktige innsatsen og de gode resultatene de oppnår på veiene. Sjef for Spesialenheten Jan-Egil Presthus bekrefter at saken er under etterforskning. Han ønsker ikke å kommentere saken før hele etterforskningen er ferdig.