Geir Gudmundsen (bildet) og ledergruppen i Hordaland har langt mindre tillit nå enn i fjor. Nå er det John Reidar Nilsen som leder distriktet midlertidig.
Geir Gudmundsen (bildet) og ledergruppen i Hordaland har langt mindre tillit nå enn i fjor. Nå er det John Reidar Nilsen som leder distriktet midlertidig.

Tilliten stuper for ledelsen i Hordaland

Kun én av tre ansatte i Hordaland politidistrikt melder at de har tillit til at ledelsen leder distriktet på en god måte.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding opplyser Hordaland politidistrikt at årets medarbeiderundersøkelse viser at færre ansatte har tillit til politimesterens ledergruppe nå enn før.

Bare 34 prosent av de ansatte har tillit til at ledergruppen leder distriktet på en god måte, slår pressemeldingen fast. I fjor var tallet 57 prosent.

Ledelsen i distriktet har fått massiv kritikk for håndteringen av Monika-saken, og resultatet fra medarbeiderundersøkelsen i Hordaland er dårligere enn landsgjennomsnittet.

– Det er naturlig å tenke seg at Monika-saken kan være en medvirkende årsak, men vi skal ikke falle for fristelsen til å bortforklare den negative utviklingen, sier fungerende politimester John Reidar Nilsen til BA.no.

Nilsen fortsetter som politimester

Knusende kritikk fra Riksadvokaten og foretaksstraff fra Spesialenheten var fasiten etter de første granskningene av Monika-saken i februar. Kritikken førte til at politimester Geir Gudmundsen trakk seg inntil videre i februar.

John Reidar Nilsen er konstituert politimester, og i dag skrev BA.no at han fortsetter inntil videre.

Det gjenstår fortsatt granskning av varslersakene i Hordaland politidistrikt. De dårlige resultatene på medarbeiderundersøkelsen for ledelsen, kommer på toppen av problemene distriktet opplever fra før.

Distriktet skriver at de nå skal lage oppfølgingsplaner som skal munne ut i tiltak som gjennomføres i løpet av året.

Høyt arbeidspress

8 av ti ansatte, totalt 832 personer, i Hordaland politidistrikt har svart på medarbeiderundersøkelsen.

Den viser også at 22 prosent av de ansatte i Hordaland melder at arbeidsbelastningen er så stor at det påvirker helsen deres.

– Dette er høyere en landsgjennomsnittet, og det bekymrer, skriver distriktet.

19 prosent av de ansatte i Hordaland melder at de ikke har et godt fysisk arbeidsmiljø.

Høyere arbeidsbelastning går også igjen på landsbasis, skriver politiet på politi.no. Og vurderingen av nærmeste leder skiller enheter med svært høy og lavere jobbtilfredshet.

- Vårt mål er å øke trivselen og arbeidsgleden også for den gruppen som oppgir at de ikke har det så bra. De siste par årene har vi satset enda mer bevisst på medarbeidersamtaler og lederutvikling, og jeg føler meg trygg på at det vil gi positive resultater, sa politiets HR-direktør Karin Aslaksen i en pressemelding tidligere denne uken.