Tetra inn / Tetra ut

Nå går utviklingen så fort atbilmonterte radiosett er bortkastet bruk av penger.

Publisert Sist oppdatert

De skader dashbordene ogopptar også unødig plass, mener britisk politi. Men norsk politi skrur snart inn sine.

Mercyside police i Liverpooler det første i England som nå er ferdig med «fase 1» av Tetra og som om korttid skal skru ut samtlige bilmonterte sett og integrere sambandet i pc-en ibilene. Dette vil altså skje samtidig som teknikere skrur inn radioer i Follo,Østfold og Oslo politidistrikter.

Pekeskjerm

- Jeg jobber hele tiden med åutvikle bilene slik at de kan brukes ute på patrulje i stedet for å stå parkertinne, i mangel på systemtilgang, sier systemdesigner Kevin Tom Linson iMercyside Police i Liverpool til Politiforum.

Arbeidet pågår for fullt forå integrere Tetra i pc-en, slik at tastaturet «vises» på skjerm. Fra den vilman altså ha samtlige funksjoner som på det bilmonterte settet. Mikrofon oghøyttalere blir montert ulike steder i bilen og gir meget klar tale. Radioenvil da styres fra en touch-skjerm.

Det er lite plass i et vanligdashbord til politiets sambandsutstyr. Liverpool-politiet skal verken habrytere til blålys, mobiltelefonholdere eller politiradioer i de 420patruljebilene i distriktet.

- Sånt ødelegger baredashbordene, sier Linson.

Både sambandet ogblålys/sirene og arbeidslys styres fra pekeskjermene i bilene. Pc-ene iMercyside Police har for øvrig full tilgang til mange ulike applikasjoner,blant annet til det sentrale autosys, politiets lokale og sentraleetterretningssystemer, det sentrale politisystemet - og flere til. I tillegghar trafikkbilene automatisk avlesing av registreringsnummer på biler somkjører foran og bak, og som raskt vil fortelle patruljen om kjøretøyet erstjålet, mangler årsavgift eller forsikring. Trafikkbilene har i tilleggseparat kamera til hastighetsmåling, og systemet er uavhengig av de andrekameraene.

Lokale avtaler

I England er det ikke etsentralt «PDMT» som inngår sentrale avtaler, men hvert distrikt står fritt tilå innhente anbud på blant annet datamaskiner i patruljebilene. De nasjonaleavtalene i Storbritannia dreier seg om langt større beslutninger - som foreksempel innføring av Tetra-standarden.

Mulighet for lokale avtalerhar presset prisene kraftig ned, og flere politidistrikt har ikke mer enn ca.30 000 kr i utgifter pr. bil til innføring av mobile dataløsninger.

Enkelte distrikt, blant annetLeichestershire police, har valgt en annen mobil dataløsning. Distriktet brukerlaptoper og har skrudd inn dockingstasjoner i sine kjøretøyer.

Enkle avhør ograpportskriving foretas som en del av den vanlige patruljeringen. Mendockingstasjonen er diger og gjør stor skade på dashbordene. Dette distriktethar ikke planer om å integrere Tetra ipc-ene og har bilmonterte sett oppådockingstasjonene.

- Innføring av pc i bilenehar definitivt medført mer effektiv patruljering i vårt distrikt, sierpolitikonstabel Tahir Mahmood ved Welfordroad politistasjon i Leichestershiretil Politiforum.

Han er overbevist om at datagir mer politi i gatene. Tida inne på rapportrommet er dramatisk nedkortet.

Dos og xp

Mercyside police i samarbeidmed dataselskapet Futronics har klart å få sin mobile løsning til å jobbeeffektivt både opp mot dos-baserte og windows-baserte softwareapplikasjoner.Dette har vært uproblematisk, forsikrer Kevin Tom Linson. Men det størsteproblemet Linson og Futronics møtte på, var at mange av softwareprogrammene idag krever egne, fysiske bokser og ikke kan integreres i en datamaskin.Fartsmålingssystemet er i dag umulig å integrere, og kan heller ikke integreresi bilenes ordinære videoovervåkingssystem. Minimum kreves det nå fire bokser ihver bil. Da dataprosjektet startet, var antallet 15. I disse bilene er det eteget «serverrom» mellom bagasjerom og baksete, og dette medfører et lite kaosmed kabler.

- Men vi ser at patruljenejobber mye mer effektivt nå og er mindre avhengig av operasjonssentralene, sieren stolt Kevin Tom Linson - stadig på jakt etter nye IT-løsninger for åforenkle politihverdagen.

- En dag vil det være en - 1- boks i hver bil, sier han selvsikkert.

FINESSER

Når patruljene avslutter for dagen, oppdateres pc-eneautomatisk når de kjøres inn i garasjen. Linken henger nemlig ved innkjøringentil garasjeanlegget.

Når operasjonssentralen sender hastesak over pc-en, gårsystemet i «999-modus», eller 112-modus. Blålysene slår seg automatisk (!) på,men du blir minnet om at du kjører utrykning. En klar-tale-stemme sier nemlig:«You are now in 999-modus».

Bruk av håndholdte samband medfører også at mobiltelefonerikke lenger benyttes. Systemet politiet i Liverpoolbruker, heter eMC2 Core 2 Duo. Politiet benytter 3G, men andre distriktbenytter alle ulike kommersielle plattformer (GSM/GPRS/3G).