Terrortrusselen er redusert – POD vurderer konsekvenser for bevæpning

Fortsatt trussel mot politi, skriver PST.

Publisert Sist oppdatert

Som Politiforum kunne melde litt over klokken 11 i dag, har Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) lagt fram en trusselvurdering om trusselen fra IS-inspirerte personer i Norge.

sine nettsider skriver PST at tusselbildet har endret seg noe i løpet av året. Sannsynligheten for terror angrep er noe redusert.

«På bakgrunn av gjeldende utviklingstrekk i trusselbildet i Norge vurderes det som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep mot mål i Norge. Dette skyldes primært endringer knyttet til de norske ekstremistmiljøene. 18 personer fra miljøene er mest sannsynlig drept i Syria, mens 9 er varetektsfengslet og siktet for terrorrelatert kriminalitet. Dette innebærer at miljøene totalt sett fremstår som noe svekket.», skriver PST.

Fortsatt risiko for angrep mot politi

Men situasjonen er ifølge PST fortsatt usikker, og enkeltpersoner eller små grupper vil fortsatt kunne slå til. Men i mindre grad mot vanlige folk, skriver PST.

«Angrep med enkle våpentyper og mot symbolske mål, inkludert blant annet personell tilknyttet politiet eller forsvar, er fortsatt vurdert å være de mest sannsynlige scenarioer. Det er derfor mindre risiko for at sivile enkeltpersoner rammes av slike angrep. Denne typen spontane angrep vil ha begrenset skadeomfang og kjennetegnes av kort forberedelsestid og minimal grad av planlegging. Dette reduserer muligheten for både å varsle og avverge angrep».

Det betyr at risikoen for terrorangrep mot befolkningen som helhet er noe redusert, så er det fortsatt risiko for terror mot politi og militære.

Beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Kaare Songstad, vil bli politimester i Vest politidistrikt.
Beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Kaare Songstad, vil bli politimester i Vest politidistrikt.

Kan påvirke bevæpningsmodellen

Trusselvurderingen vil kunne få konsekvenser for arbeidet med innføring av ny bevæpningsmodell, ble en rekke aktører i politiet ble informert om i formiddag. Men det skal være for tidlig å slå fast om den faktisk gjør det. POD vil se nærmere på trusselvurderingen først.

– Det er positivt at PST nå vurderer terrortrusselen som lavere enn for ett år siden. Vi vil nå se på hva dette betyr for de tiltak vi har iverksatt, herunder den midlertidige bevæpningen, sier beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet i en pressemelding.

Politidirektoratet jobber i dag med å innføre en bevæpningsmodell som går ut på at politifolk skal bære pistol og ammunisjon adskilt. Men denne måten å bevæpne seg på har skapt stor misnøye blant politifolk, og er heller ikke anbefalt av Politihøgskolen.

POD vil nå gå nøye gjennom trusselvurderingen fra PST.

– Vi vil i løpet av kort tid komme med vår vurdering av hvilke konsekvenser dette får for politiet, sier beredskapsdirektøren.