– Tar bekymringen alvorlig

Men Audun Kristiansen ved arrest- og påtaleseksjonen i Oslo politidistrikt kjenner seg ikke helt igjen i beskrivelsen fra sentralarresten.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg stiller meg undrende til det Klethagen sier om at instruksjonsdagene ikke har kommet i orden igjen. I hvert fall i to måneder tilbake i tid, skal organisert instruksjon på dagene som er satt av til dette ha kommet i orden, sier Kristiansen, som er fungerende leder ved arrest- og påtaleseksjonen.

I tillegg, fortsetter han, oppfordres også arrestforvarerne til å bruke ledig arbeidstid til å trene, og viser til at det er gode fasiliteter for fysisk trening ved Oslo politidistrikt.

– Så jeg vil ikke si at det er riktig at vi ikke prioriterer instruksjoner og trening. De månedlige instruksjonsdagene benyttes altså nå som hovedregel til det de er ment for, og slik har det vært omtrent fra nyttår.

Kristiansen understreker at bekymringene fra Klethagen tas veldig alvorlig.

– Derfor har vi prioritert dette igjen, men samtidig er det jo sånn at vi fra tid til annen er avhengig av å benytte de som egentlig skulle ha trening til ordinær tjeneste. Så det er riktig at arrestforvarerne fra tid til annen ikke kan bruke avsatt treningstid til instruksjon. Store og krevende oppgaver må i blant komme foran trening.

– Hva tenker du om at arrestforvarere har meldt om utrygghet for hvordan de skal utøve makt i tjenesten?

– Det stilles ikke samme strenge ansettelseskrav til skikkethet og alder for arrestforvarere som for eksempel politifolk. Hvis noen fra tid til annen føler seg utrygg forsøker vi å legge opp tjenesten for å unngå dette.

Utvidelsen i opplæring for arrestforvarerne i Oslo, fra 40 til 70 timer, ble innført for å gjøre mannskapene best mulig skikket til å utøve tjenesten.

– Også arrestforsvarerne ønsker å bidra til å at Oslo er en trygg hovedstad og det er derfor bra at de er opptatt av å være best mulig i stand til å utføre de oppgavene de er satt til, avslutter Kristiansen.