Politiledelsen i Västra Götaland län, distriktet Gøteborg tilhører og som grenser til Østfold, har rangert politifolk og gitt dem lønnstillegg deretter.
Politiledelsen i Västra Götaland län, distriktet Gøteborg tilhører og som grenser til Østfold, har rangert politifolk og gitt dem lønnstillegg deretter.

Svenske politifolk får lønn etter rangering

I Sverige har politifolk blitt rangert som A-, B- eller C-politifolk. Rangeringen har avgjort lønnstillegget til de ansatte.

Publisert Sist oppdatert

I fjor høst ble det ikke enighet mellom det svenske Polisförbundet og politiledelsen nasjonalt om hvordan lønnstillegget skulle fordeles. Derfor ble det opp til de lokale politimyndighetene å avgjøre fordelingen lokalt.

De siste dagene har det kommet fram at politiledelsen i Västra Götaland län, distriktet Gøteborg tilhører og som grenser til Østfold, har rangert politifolk og gitt dem lønnstillegg deretter. C-politifolk har fått mest i tillegg og B-politifolk litt mindre. Politiansatte rangert i A-kategorien har bare fått et lite tillegg, mens 0-rangerte ikke sitter igjen med en krone.

Skaper fortvilelse

Lars Bergman i svenske Polisförbundet
Lars Bergman i svenske Polisförbundet

Lars Bergman, viseordfører i Polisförbundet, forteller at rangeringen har skapt fortvilelse blant de ansatte.

- Dette er en modell ingen andre enn Västra Götaland har brukt før. Arbeidsgiveren har bedømt politifolkene, sier Bergman til Politiforum.

Han sier de ansatte sitter igjen uten svar etter å ha blitt rangert. Rangeringen skal ha skjedd uten noen form for dialog mellom arbeidsgiver og ansatte.

- I løpet av ferien har de ansatte fått beskjed om sin karakter på lønnsslippen. Vanligvis skal han ha lønssamtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men det har ikke skjedd her i år. Det er mange spørsmål om hva som er bakgrunnen for rangeringen, men arbeidsgiverne sier at de skal svare først etter ferien, forteller Bergman.

Vil heve grunnlønna

En svensk politibetjent har en startlønn på 21.300 svenske kroner måneden, som tilsvarer litt over 19.000 norske kroner i måneden. Polisförbundet ønsket å bruke hele lønnstillegget på å heve denne lønna til 25.000 svenske kroner.

- Dette vil være målet også i høstens lønnsforhandlinger. Vi synes det er rart at de som jobber i det svenske tollvesenet har betalt utdanning og 25.000 i inngangslønn, mens vi som politifolk med mer myndighet har lavere inngangslønn, slår Bergman fast.

I august skal derfor Polisförbundet samle politifolk fra hele Sverige, samt kolleger i nabolandene, til en markering i Stockholm.

- Trolig vil rundt 10.000 politifolk møte opp i Stockholm. Vi skal fortelle myndighetene hvor dårlig startlønna er for svenske politifolk, avslutter Bergmann.