Unio har varslet at nesten 2000 statsansatte blir tatt ut i streik hvis ikke meklingene mellom Staten og Unio, LO og YS fører fram. Mange av dem er politifolk.
Unio har varslet at nesten 2000 statsansatte blir tatt ut i streik hvis ikke meklingene mellom Staten og Unio, LO og YS fører fram. Mange av dem er politifolk.

Streik vil ramme reformen i distriktene

Unio setter hardt mot hardt, og har tatt ut ansatte i de lokale reformprosjektene i første fase av en mulig streik.

Publisert Sist oppdatert

Fra i morgen tidlig kan 731 politiansatte bli tatt ut i streik fra seks politidistrikter. Men streiken rammer ikke bare vanlig politiarbeid.

Også reformarbeidet i distriktene rammes av en eventuell streik, gjennom at ansatte i Prosjekt nye politidistrikter (PNP) lokalt tas ut i streik.

– Vi er vel 13-14 totalt som jobber i PNP lokalt. Det er vel fire-fem som tas ut hvis det blir streik. Det er absolutt dårlig timing for politiet og for tidsfristene vi må forholde oss til, sier Jan Tore Hagnes, PNP-leder i Nordland politidistrikt.

Rammes i alle distrikter

I PNP i Øst politidistrikt er sju av 13, over halvparten, av de ansatte i prosjektet varslet om at de kan bli tatt ut i streik i første fase.

– Jeg vil ikke si det er kritisk, men det er svært ubeleilig og vil forsinke flere prosesser vi er i gang med. Det igjen fører til at frister kanskje må utsettes, at vi dermed ikke kommer i gang med det som aller venter på og at vi ikke blir ferdige til de ønskede tidspunktene, sier Elisabeth Bråten Engen, prosjektleder for PNP i Øst politidistrikt.

I Sør-Vest politidistrikt bekrefter PNP-leder Bernt Vidar Norvalls at også ansatte i hans prosjekt tas ut i streik. Det samme gjør Arne Sundvoll i Agder politidistrikt. I Agder skal ni ansatte som har noe med reformarbeidet å gjøre være tatt ut i første streikerunde, men Sundvoll kan ikke si sikkert hvor mange av de ni som jobber fulltid i prosjektet hans.

Politiforum vet også at PNP-ansatte i Oslo politidistrikt er varslet om at de skal ut i streik hvis streiken blir en realitet. Om PNP-ansatte i Vest politidistrikt er tatt ut i første streikerunde er ikke bekrefta, men det er ikke usannsynlig all den tid 95 politiansatte i distriktet skal være varslet om at de står på Unios streikeliste.

I så fall er Prosjekt nye politidistrikter rammet i alle de politidistriktene der Unio har varslet uttak av politifolk så langt. Streiken kan også bli trappet opp senere, dersom det blir streik og det fortsatt ikke blir enighet mellom partene.

LES OGSÅ: Derfor kan du bli tatt ut i streik.

Ligger allerede etter

Det er ingen tvil om at Unio dermed setter hardt mot hardt i kampen om å få beholde rett til å streike og forhandle pensjon, som er deres viktigste standpunkt i forhandlingene, når de blant annet rammer reformarbeidet i distriktene.

Politireformen er et prestisjeprosjekt for regjeringen, og med en skeiv start er det nemlig liten tid til å utsette arbeidet med reformen ytterligere.

I distriktene jobber nå de nyetablerte PNP-prosjektene som skal jobbe med å iverksette politireformen på høygir. Kabalen for organiseringen av hvert distrikt skal legges, men etter blant annet uenigheten om organisasjonsmodell i vinter, er allerede arbeidet på etterskudd.

Skulle streiken bli langvarig og få konsekvenser slik at distriktene må forlenge perioden med interimledelse og drift innenfor gamle rammer, vil det også koste politiet mye.

Politiforum har tidligere beskrevet hvordan POD frykter at for mange endringer kan treffe politiet samtidig og at de derfor har lagt et tidsskjema for iverksettingen av reformen. Uventede avvik fra en reformplan som både er under tidspress og økonmisk press, er etter alt å dømme lite velkomment både i Politidirektoratet og i Justis- og beredskapsdepartementet.

Sjef for det sentrale Prosjekt nye politidistrikter, Håkon Skulstad, henviste til pressevakta da Politiforum kontaktet han i går kveld.

Ved midnatt er fristen ute for meklingene hos riksmekleren mellom Staten og hovedsammenslutningene. Det kan også hende partene kommer til å mekle på overtid.

Du kan følge meklingene gjennom kvelden og natten på Politiforum.no.