Stor oppmerksomhet til omfattende bok om politiledelse

I en fullstappet sal ble «Politiledelse», den første vitenskapelige boken om nettopp politiledelse, presentert. En bok som ikke sier hvordan politiet skal ledes - men hvordan det blir gjort.

Publisert Sist oppdatert

Det måtte bæres inn ekstra stoler i auditoriet til Gyldendal da boken «Politiledelse» ble lansert på tirsdag.

– Dette er en usedvanlig stor interesse for faglitteratur, ble det sagt da redaktørene professor Stig O. Johannessen og førsteamanuensis, og tidligere politioverbetjent, Rune Glomseth åpnet lanseringskonferansen tirsdag ettermiddag:

– Det viser kanskje at boken inneholder noe mer enn bare fagstoff som politiet finner interessant.

Sammen har de to hatt redaktøransvaret for boken som omtales som den første av sitt slag – en vitenskapelig bok om politiledelse.

Redaktørene professor Stig O. Johannessen og førsteamanuensis Rune Glomseth under lanseringen av «Politiledelse».
Redaktørene professor Stig O. Johannessen og førsteamanuensis Rune Glomseth under lanseringen av «Politiledelse».

Etterlengtet bok med mange navn

– Endelig, sier Glomseth:

– Etter å ha arbeidet i nesten 20 år med organisasjon og ledelse har det kommet en bok om politiledelse.

Men han understreker at det ikke er noen «How To Do»-bok.

− Målsettingen har vært å beskrive, gi overblikk og innsikt i fenomenet politiledelse og ulike ledelsespraksiser, sier Glomseth som mener boken gir noen av svarene knyttet til ledelse, kultur og holdninger, helt sentrale momenter etter 22.7-kommisjonens rapport.

Bokens 21 bidragsytere representerer et utvalg av respekterte og kontroversielle politiledere, organisasjonsteoretikere og politi-outsidere fra media og domstolene. Blant kapittellforfatterne er journalist Sven Egil Omdal, tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund og regionslensmann og tidligere PF-leder Arne Johannessen.

Utgangspunkt for kunnskapsbasert ledelse

– Dersom vi opplever at flere politiledere deltar i samfunnsdebatten etter å ha lest denne boken, så er det i seg selv et viktig bidrag. Jeg mener boka kommer på et optimalt tidspunkt nå som vi skal tenke nytt, samtidig som vi skal ta vare på det som fungerer bra inn i ny organisering, sier Grete Lien Metlid, leder for Vold- og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt.

Grete Lien Metlid, leder for Vold- og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt.
Grete Lien Metlid, leder for Vold- og seksualforbrytelser ved Oslo politidistrikt.

Under innlegget sitt sa hun at boken åpner politiet for samfunnet. Lien Metlid oppfatter det slik at ledelse i politet blir beskrevet som veldig svart/hvitt: enten er man en god eller så er man en dårlig leder. Men virkeligheten er mer kompleks enn som så, sa Lien Metlid.

Hun ble hentet inn for å gi en praktikers syn på boken og potensialet i den:

−Den er nyansert og bredt anlagt. Fra en praktikers ståsted mener jeg boken gir et godt utgangspunkt for forståelsen av kunnskapsbasert ledelse, sier Metlid. Hun mener boken er et godt bidrag for videre utvikling hva gjelder åpenhet i politiet.

Kriseledelse med ny retning

Avdelingsleder ved avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet i Justis- og beredskapsdepartementet Per Olaf Torkildsen har skrevet et kapittel sammen med seksjonsleder ved Operativ seksjon Eirik Rosø om kriseledelse. Han sa at ingen kan kriseledelse bedre enn politiet, men at det fremdeles er rom for forbedring:

Avdelingsingeniør ved avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet i Justis- og beredskapsdepartementet Per Olaf Torkildsen.
Avdelingsingeniør ved avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet i Justis- og beredskapsdepartementet Per Olaf Torkildsen.

Han mener politidistriktene i større grad bør bruke staben til planlegging og gjennomføring av operasjoner som er kjent på forhånd eller til å støtte linjeledelsen ved langvarige kriser og katastrofer..

La linjeledelsen lede det operative arbeidet i kriser. De holder på med praktisk kriseledelse hele tiden i det daglige. Da er de også de rette til å gjøre det i en større krise, sier Torkildsen. I boken «Politiledelse» er han konkret på flere gode råd i forhold til politidistriktenes evne til å håndtere krisene vi vet kommer på alle tre nivå. Enten det er taktisk, operasjonelt eller strategisk nivå.