Magasin til pistol.
Magasin til pistol.

Stoppet ammunisjon i beltet

Salten forsøkte politimesteren å redusere responstiden i væpnede aksjoner med ferdig fylte magasiner i beltet. Men POD stanset ordningen.

Publisert Sist oppdatert

Politimester Geir Ove Heir står likevel fast på at det er flere fordeler enn ulemper ved å innføre en ordning med ferdig fylte pistolmagasiner i politifolkenes grunnutrustning.

– Etter å ha opplevd 22. juli-kommisjonens kritikk av politiets beredskap, har vi sett på hva vi lokalt kan gjøre. Ett av tiltakenefor å redusere handlingstiden i kritiske hendelser var altså å fylle magasinene med ammunisjon, fremdeles med våpnene nedlåst i egne skrin, sier han til Politiforum.

Dette, mener Heir, er noe de lokalt kan gjøre, uten at det koster penger.

– I tillegg til raskere responstid i kritiske situasjoner, mener jeg det også gir bedre sikkerhet for mine politimannskaper hvis de i en kritisk situasjon raskere kan svare på en livskritisk faretilstand.

Forut for at dette ble innført tidligere i år, ba Heir om en risikovurdering av en ordning med å fylle to magasiner med ammunisjon.

Svaret var av en slik art at politimester Heir fant det forsvarlig å gjøre dette. Deretter innførte han det på årets operative godkjenning, slik at mannskapene skulle bli fortrolige med ordningen.

Stoppet av POD

Kort tid etter kom det imidlertid en kontrabeskjed fra Sture Vang, fungerende avdelingsdirektør i den nyopprettede Beredskapsavdelingen i Politidirektoratet (POD).

I en e-post understreket han følgende:

«For øvrig åpner gjeldende regler ikke for å tillate ammunisjon/magasin i belte i daglig tjeneste uten at det foreligger bevæpningsordre eller i forbindelse med skytetrening. Kravet i våpeninstruksens § 5 til oppbevaring og nedlåsing av ammunisjon og våpen ved fremskutt lagring i kjøretøy står fast».

– Jeg må forholde meg til en såpass tydelig ordre fra Politidirektoratet, sier Heir.

Han stanset ordningen med å fylle opp magasinene. Men politimesteren ønsker ikke å gi seg, og undersøker nå om det er mulig å få en midlertidig ordning inntil en revidert våpeninstruks er klar.

Han mener konsekvensene ved å ikke gjøre det, kan være større.

Geir Ove Heir
Geir Ove Heir

– Jeg håper politidirektøren kan skjære gjennom, og følge opp ønsket med en slik dispensasjon inntil våpeninstruksen er revidert. Dette er et tiltak som er effektivt og uproblematisk. Det øker beredskapen, og er noe som vil øke sikkerheten for mannskapene. Hvis vi derimot ikke skulle ha ammunisjon i magasinene i beltet, vil konsekvensene være langt mer alvorlige enn om vi ikke skulle ha det, sier Heir.

Han har selv vært operativ politimann tidligere, og vet godt hvordan det er å stå i skarpe situasjoner hvor tap av sekunder kan være avgjørende.

– Ved å skulle forholde seg til en situasjon i en halvmørk bil med ammunisjon som er nedlåst i et annet skrin enn våpenet, og med en annen nøkkel et annet sted i kjøretøyet, bruker tjenestemennene unødvendig mye mer tid. Muligheten for at det skjer en feil med nøkkelen, eller under fylling av magasinene øker. Man kan miste ammunisjon, og muligheten for forkiling øker. Det kan skje oppe i en skarp situasjon som krever all mulig oppmerksomhet på en potensielt livstruende hendelse rett utenfor bilen, sier Heir.

Politimesteren mener ulempen med å ha ammunisjon i magasinet er beskjeden.

– Publikum ser ikke om magasinene er fylte, og det er ikke noe synlig tegn på at vi har økt beredskapen. Magasinene er jo i beltet likevel. Jeg mener dette er en mer lempelig ordning enn fast bevæpning. Skal vi fortsatt være ubevæpnet, vil dette være med på øke reaksjonstiden. Debatten rundt fast bevæpning kunne blitt mer avdempet hvis vi kunne fått gjennom dette, sier Heir.

Store fordeler

Politimesteren opplever stor støtte fra sine mannskaper i jobben han nå gjør. Politioverbetjent Ronny Borge er en av de som reagerer på at ammunisjon i beltet ikke lenger er lov.

– Våpenet er jo fremdeles nedlåst i skrin. Farepotensialet med å gå med magasinet ferdig ladet er vanskelig å få øye på. Ammunisjon alene utgjør ingen fare i det hele tatt. Det er bare sammen med våpen at dette blir farlig, sier Borge.

– Er det noen som vil ha tak i slik ammunisjon, er det lettere måter å gjøre det på enn å stjele det fra en politimann, sier han videre.

Borge viser til at det ikke er noe farligere å ha ammunisjon i beltet enn pepperspray og kølle. Fordelene er derimot store, mener den erfarne politimannen.

– Når vi får et skarpt oppdrag med bevæpning, er det om å gjøre å frigjøre mental kapasitet, og handle så raskt som mulig. Særlig for slike som meg, som ikke daglig er ute i operativ tjeneste, men som forventes å bidra når skarpe hendelser skjer.

I Salten politidistrikt, som i alle andre distrikter, finnes det ulike løsninger for lagring av våpen og ammunisjon i de forskjellige bilene.

Ronny Borge.
Ronny Borge.

– Både nøkler og våpenskrin er lagret på ulike steder i de ulike bilene. Det ville være en stor fordel å kun måtte forholde seg til ett, og ikke to forskjellige skap. Det skjønner alle som har vært i en stressende bevæpningssituasjon. Husk at dette ofte er livstruende situasjoner, sier Borge.

Ute i patruljebilen har politifolkene gjerne havnet tett oppe i situasjonen, og det vil ofte være slik at tidsaspektet spiller en viktig rolle.

– Å ta bort stresset med å måtte finne ammunisjon i et egets krin hadde vært svært bra. Hadde vi fått lov til å ha magasinet ferdig fylt på kroppen, ville vi åpenbart fått bedre tid til å få overblikk over situasjonenfør vi måtte gripe inn, påpeker Borge.

Han mener ammunisjon i beltet er med på å minske behovet for fast bevæpning.

– Jeg husker tilbake for noen år tilbake da vi hadde revolver. Da hadde vi som en fast ordning en fylt hurtiglader til revolveren i beltet. Den hadde samme misjon som et magasin har til en pistol. Når skjedde det noe som gjorde det nødvendig med denne innstrammingen? spør politioverbetjenten.

– Jeg har aldri hørt at det var noe problem med den gamle ordningen hvor vi bar revolverammunisjonen i beltet. Hvis det er slik at våpeninstruksen virkelig ikke åpner for dette, håper jeg at dette endres så snart som råd er, fortsetter han.