Arne Johannessen under landsmøtet i Molde 2012.
Arne Johannessen under landsmøtet i Molde 2012.

Stiller ultimatum om bevæpning

PF-leder Arne Johannessen gir Politidirektoratet ett år på å følge opp bevæpningsvedtaket fra landsmøtet i 2011. Hvis ikke, vil han anbefale generell bevæpning.

Publisert Sist oppdatert

Det sa Johannessen fra talerstolen på landsmøtet i Molde torsdag formiddag, under bevæpningsdebatten som i skrivende stund er i sluttfasen.

Der skal Politiets Fellesforbunds (PF) medlemmer ta stilling til om de ønsker et generelt bevæpnet politi.

- Jeg har lyttet til alle argumenter, og merker selv at jeg er i bevegelse, sa Johannessen.

Så viste han til vedtaket fra landsmøtet i 2011 (se nederst i saken).

- Denne debatten hadde vært helt annerledes dersom POD og Justisdepartementet hadde tatt på alvor vedtaket vårt fra landsmøtet i fjor. Det er en stor skam at det går an, sa PF-lederen.

Så kom han med et ultimatum til POD og Justisdepartementet.

- Derfor er mitt klare svar til landsmøtet at jeg kommer til å svare nei også i dag. Men jeg gir POD og justisdepartemente ett år på å følge opp punktene. Jeg har stor respekt for de som sier at hverdagen blir tøffere. Derfor er mitt svar: Gi dem ett år, og hvis ikke de klarer å ta på alvor arbeidssituasjonen til politiet innen da, så kommer jeg til å stå på talerstolen og anbefale bevæpning av norsk politi.

PFs landsmøte forventes å vedta enten ja eller nei til et generelt bevæpnet politi innen lunsj torsdag.

DETTE ER VEDTAKET FRA 2011:
Våpeninstruksen kreves endret i tråd med saksunderlaget. Det skal brukes kjønnsnøytrale betegnelser.

Arbeidsgiver må pålegge samtlige politidistrikt og særorgan å innføre fremskutt lagring av skytevåpen. Dette innebærer at alle patruljekjøretøy/fremkomstmidler (sivile og uniformerte) som brukes i operativ tjeneste herunder reservetjeneste skal tilrettelegges for lagring av tjenestevåpen, også tohåndsvåpen der dette er fysisk mulig.

Alle i operativ tjeneste med våpengodkjenning må snarest få personlige våpen.

Arbeidsgiver må straks iverksette mer og bedre opplæring/trening for operativt mannskap.

Det kreves at arbeidsgiver nedsetter et utvalg som utreder alle sider ved bruk av “mindre dødelig våpen (som elektrovåpen).

Regelverket for oppbevaring av ammunisjon og plombering av våpen må endres i tråd med saksunderlaget.

Arbeidsgiver må øke kvantiteten og kvaliteten av våpenopplæringen ved PHS.