Politihunden Pelle har utmerket seg negativt kan ikke løpe fritt i hagen, har Politidirekoratet bestemt.
Politihunden Pelle har utmerket seg negativt kan ikke løpe fritt i hagen, har Politidirekoratet bestemt.

Stiller strenge vilkår for omplassering av Pelle

En enkel omplassering er ikke nok for Politidirektoratet, som stiller flere vilkår for at politihunden Pelle kan omplasseres. – Ulovlig og slett saksbehandling, mener forsvareren.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet (POD) synes ikke det er nok at politihunden Pelle omplasseres til en annen eier, slik Oslo tingrett bestemte i november.

POD bestemte i mai at Pelle skulle avlives, men tingretten sa at vedtaket var ugyldig og at politihunden i stedet skulle avlives.

Fredag gjorde POD et nytt vedtak i saken, slik de varslet denne måneden, men der stilte de også fire strenge vilkår for omplasseringen:

  1. Ny hundefører bor i god avstand fra fornærmede og hennes nabolag.
  2. Ny hundefører må til enhver tid ha full kontroll på hunden.
  3. Ny hundefører må utenfor sitt hjem inkludert inne i egen hage, til enhver tid ha hunden i bånd.
  4. Ny hundefører må ikke overlate hunden i andres varetekt.
Tor-Erik-Heggoey_5815.jpg
Tor-Erik-Heggoey_5815.jpg

Ulovlig og unødvendig

Advokaten til hundeføreren som i dag eier Pelle, Tor Erik Heggøy, mener de nye vilkårene både er ulovlige, helt unødvendige og kan hindre at politihunden omplasseres.

– Også politiets egne hundeeksperter sa i retten at de ikke hadde betenkeligheter med å la Pelle omplasseres. Strenge vilkår kan umuliggjøre den omplasseringsprosessen som nå er i gang. Det er ikke så mange som vil ta over en hund som innebærer at man får et langt større ansvar for hunden man overtar enn andre hunder, sier Heggøy.

Når POD ikke har noe annet valg enn å omplassere hunden etter tingrettens dom, mener Heggøy at vilkårene også mangler lovhjemmel, og at det nye vedtaket derfor er ugyldig.

– Forvaltningen kan bare stille vilkår når når for de kan velge mellom ulike vedtak. Men i dette tilfellet har direktoratet bare et mulig vedtak, nemlig omplassering.

POD: – Vi ønsker ro i saken

Seksjonssjef i POD, Stainar Talgø, sier til Politiforum at de har gjort et nytt vedtak fordi de ønsker ro i saken.

– Hvorfor har dere kommet med et nytt vedtak?

– Politidirektoratets vedtak fra mai ble opphevet i Oslo tingretts dom. Dommen gir føringer på at et gyldig vedtak vil innebære en omplassering av Pelle. Direktoratet har kommet med et slikt vedtak i tråd med føringene i dommen, opplyser Talgø til Politiforum.

En hund som har gjort seg negativt bemerket som Pelle, må leve under strengere vilkår enn andre hunder, mener POD.

– Dersom Pelle ikke kan omplasseres skal den avlives. Det sa også Oslo tingretts dom. I dette ligger det at Pelle undergis strengere vilkår enn en hvilken som helst annen politihund. Pelle har gjort seg negativt bemerket.

Ønsker POD å vanskeliggjøre omplassering av hunden ved å kreve at hunden alltid er i bånd utenfor bur og hus?

Vilkårene er satt for å sikre en forsvarlig oppbevaring av hunden samt sikre publikums trygghetsfølelse og for å få ro om saken, svarte Talgø onsdag formiddag.

Myker opp vilkårene

Advokat Heggøy klaget mandag på vegne av hundeføreren på vedtaket med nye vilkår fra POD, som følge av at han mente de var ulovlige.

Onsdag ettermiddag, etter at POD hadde uttalt seg til Politiforum, svarte direktoratet med å myke opp vilkårene. De sendte ut det de kaller en presisering av fredagens vedtak.

Ny hundefører må «i nabolaget utenfor sitt eget hjem» sikre hunden i bånd, hundegård eller på annen måte, sier presiseringene til POD. Og i brevet, signert seksjonssjef Talgø, er vilkåret om at Pelle aldri skal kunne overlates i andres varetekt, endret til at hunden ikke må overlates «i andres varetekt uten å sørge for forsvarlig tilsyn».

Politidirektoratet er forelagt både det advokat Heggøy sier og andre spørsmål om presiseringene, men ønsker ikke kommentere om de har vurdert lovligheten av å stille vilkår eller hvorfor vilkårene er myket opp.

Risikrerer nye runder i retten

Advokat Heggøy mener POD tar feil når de mener dommen fra tingretten innebærer at Pelle må avlives hvis han ikke kan omplasseres.

– Dersom omplassering ikke lar seg gjøre, som for eksempel på grunn av dette vedtaket med vilkår, vil POD måtte fatte et nytt avlivningsvedtak. Et slikt vedtak kan hundeføreren angripe med klage og nytt søksmål. Og da vil det komme fram at det er POD selv som forhindret omplassering ved å stille vilkår, mener Heggøy.

Han mener det er uklart hva POD egentlig vil oppnå med de nye vilkårene de stiller. Heggøy har på vegne av hundeføreren krevd utsettelse av vilkårene, i påvente av eventuell klage eller rettslig prøving av vilkårene. Han oppmoder POD til å droppe alle vilkårene.

– Vilkårene er dårlig begrunna, unødvendige, mangler hjemmel og er resultat av slett saksbehandling, avslutter Heggøy.