Staten tar DNA-regningen

Politibudsjettet belastes ikke.

Publisert Sist oppdatert

Staten skal både analysere DNA-prøver og betale regningen!Politiets budsjetter skal ikke belastes når det åpnes før økt bruk avDNA-testing, lover justisministeren (foto: Stig Kolstad).


Lovnadene fra Storberget betyr at PF har fått fulltgjennomslag for sitt krav om at kostnadene ved utvidelse av DNA-prøvetakingikke skal belaste allerede anstrengte politibudsjetter. Det er nemlig detstraffbare forholdet, ikke økonomien i det aktuelle politidistriktet, som skalavgjøre om vedkommende skal DNA-registreres, sier Storberget til Politiforum.

Utvidet bruk

Utvidet bruk av DNA i kriminalitetsbekjempelsen er ett avkravene PF stiller i sitt kriminalpolitiske program for 2007-2009. Regjeringener på banen og ser altså ut til å gi full tilslutning til kravet. Det betyr atogså vinningskriminelle vil bli registrert i DNA-registeret. For å bliregistrert i DNA-registeret, kreves minst seks måneders strafferamme for detbegåtte lovbruddet. Forslaget ligger nå til behandling i Stortinget.

- Analysekapasiteten må være et offentlig ansvar, og ikkesettes ut til private, er både PF og Storberget enig om. Dermed måRettsmedisinsk Institutt (RMI) påregne en kraftig økning i innsendte prøver frapolitiet når lovendringen er vedtatt. Ikrafttredelse av DNA-revolusjonen vilbli bestemt når lovendringen er vedtatt i Stortinget.

Økt oppklaring

Når DNA-prøver i fremtiden kan tas på siktede i langt mindrestraffbare forhold enn i dag, betyr dette flere oppklarte vinningsforbrytelser.I dag er oppklaringen skrekkelig dårlig i slike saker. Men for politiet blirdet en stor utfordring å ha kapasitet nok til å rykke ut på flere åsteder for åsikre DNA, slik riksadvokaten påpeker i forrige Politiforum. I motsatt endebetyr det styrking av RMI som vil få inn langt mer materiale til registrering.

I dag er det «jobb til alle» som har gått utpoliti(høg)skole, og antall studenter øker kraftig på PHS:

- 432 studenter begynte på PHS nå i høst, og vi satser pådet samme antallet neste år, sier Storberget.

Hvor mye DNA vil koste Staten i fremtiden, er ikke kjent.