Står fast på beslutningen

POD vil ikke gjøre om beslutningen om å ikke tildele Trond Berntsen Politiets hederskors.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet gir følgende uttalelse til Politiforum i en e-post:

«Til tross de tragiske omstendighetene finner direktoratet ikke å kunne tildele hederskorset i dette tilfellet. I statuttene for Politiets hederskors § 3,1.ledd, er følgende nedfelt som vilkår for tildeling av Politiets hederskors: "Medaljen tildeles post mortem til alle som har mistet livet under utførelse av farefullt politimessig tjenesteoppdrag." Kravet om utførelse av 'politimessig tjenesteoppdrag' kan ikke anses å være oppfylt.