Politiets Fellesforbund, her representert ved PF-leder Sigve Bolstad, og Politidirektoratet, ved Odd Reidar Humlegård, forhandler sammen med de andre fagforeningene om organiseringa av de nye distriktene.
Politiets Fellesforbund, her representert ved PF-leder Sigve Bolstad, og Politidirektoratet, ved Odd Reidar Humlegård, forhandler sammen med de andre fagforeningene om organiseringa av de nye distriktene.

Splid om organisering av påtale i Oslo: – Torpederer en suksess

Landets største distrikt gjennomførte en vellykka omorganisering av påtalearbeidet. Men ny organisering av distriktene kan tvinge juristene i Oslo tilbake i gammelt spor.

Publisert Sist oppdatert

Forrige uke gikk Politiets Fellesforbund hardt ut mot tempoet på innføringa av politireformen. Og uenigheten om utviklinga og organiseringa av Politi-Norge fortsetter.

Det er organiseringa av påtaleenheten i distriktene som nå vekker harme. Konflikten står om landets største distrikt, Oslo.

Og det er litt komplisert:

Oslo-politiet valgte i 2014 en ny organisering av påtalearbeidet i distriktet. Restansene er redusert og arbeidsmiljøet er blitt bedre, blant annet som følge av at personalansvaret for juristene ble lagt inn i den enkelte seksjon der kriminaliteten etterforskes. Juristene sitter ikke lenger i en helt egen enhet, og det er i stedet blitt kortere vei mellom juristene, deres nærmeste sjefer og kolleger og arbeidsoppgavene som juristene løser i fellesskap med politifolk. Ledelsen i distriktet og lokale tillitsvalgte er fornøyde.

Men nå risikerer distriktet å måtte endre organisering igjen. Etter det Politiforum forstår er det i et forslag til organisering av påtaleenhetene i politidistriktene foreslått å legge både fag- og personalansvar til lederen av påtaleenheten. Kilder Politiforum har snakket med betegner det som om at påtaleenheten i distriktet dermed må «leie ut» jurister til de forskjellige seksjonene der kriminaliteten etterforskes, i stedet for at juristene har sin tilhørighet på seksjonen som behandler saksområdet de jobber med.

– Konsekvensen ved at man ikke gjør det her, er at man organiserer seg bort fra og torpederer en suksess, sier en irritert Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Politimesteren er fornøyd og får støtte av Difi-rapport

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, ønsker ikke å si så mye om saken. PF brøt forrige uke forhandlingene om organiseringa av distriktet, og dermed er saken til mekling. Men Sjøvold bekrefter at han og distriktet er fornøyde med dagens organisering.

– Vi ønsker å videreføre dagens organisering. Den fungerer bra. Det er ingen hemmelighet, sier Sjøvold.

Og politimesteren får støtte fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). I en Difi-rapport fra tidligere år slås det fast at Oslos organisering legger bedre til rette for oppfølging av mål, prioriteringer og resultatkrav fra riksadvokaten og Politidirektoratet enn den gjorde før, selv om det ikke er grunnlag for å si at omorganiseringen alene har ført til bedre resultatoppnåelse. Den legger også til rette for mer effektiv oppgavegjennomføring og bruk av kompetansen.

Oppsummeringen i rapporten nevner blant annet:

  • Styrings- og ansvarslinjene i resultatoppfølgingen er blitt klarere og gir sannsynligvis bedre gjennomføringsevne – i hvert fall på noe sikt.
  • Et flertall av påtalejuristene opplever økt nærhet til driftsenhetsledelsen. De føler seg mer «sett» og mener beslutningslinjene er blitt kortere.
  • Den desentraliserte organiseringen av påtalejuristene bør videreføres
Sverre Bromander, leder i politijuristene.
Sverre Bromander, leder i politijuristene.

Kan komme politisk beslutning

Politidirektoratet ønsker ikke å svare på hvorfor det er uenighet eller hvorfor ikke Oslo politidistrikt ikke kan bestemme organisering selv. Forhandlingene om organiseringa skjer mellom POD, Politiets Fellesforbund og de andre fagforeningene, Politijuristene, Norges Politilederlag, NTL og Parat.

POD opplyser i en e-post at det ble gjennomført forhandlinger den 14. og 29. juni og at det gis ikke ut opplysninger fra forhandlinger. Hvilke diskusjoner som ble ført i forhandlingene er ikke offentlige, skriver direktoratet i en e-post.

Sverre Bromander er leder i Politijuristene, som organiserer de fleste politijuristene i landet. Han vil heller ikke røpe innhold fra forhandlingene, men Bromander sier at Politijuristene og alle de andre fagforeningene er enig i modellen som ligger i forslaget fra POD og som det har vært forhandlinger om. Det er PF som står alene om å ville beholde dagens organisering av påtalearbeidet i Oslo.

– Det vil ikke overraske meg om vi vil få en politisk beslutning her også, som under den overordnede organiseringen av distriktene. Jeg vil tro justis- og beredskapsministeren har et ønske om framdrift, sier Bromander.

– Bør åpne for lokal tilpasning

Siden reformen ble lagt fram, har Oslo politidistrikt blitt sett på som så spesielt at det i deler av reformarbeidet kan velge andre løsninger enn de andre 11 distriktene. Det mener PF-leder Sigve Bolstad også burde vært tilfellet i organiseringa av påtaleenheten, der Oslo politidistrikt har opplevd suksess med sin egen organisering. Forrige uke brøt derfor PF forhandlingene om organiseringa av distriktet.

– Dagens organisering av retts- og påtale i Oslo er gjort lokalt, med involvering fra partene. Det er gjort til det beste for publikum. Når vi nå skal ha en reform med lokal forankring, har vi sagt at det er best hvis organiseringa bestemmes lokalt, sier Bolstad.