FORVIRRER: Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen for Høyre, Anders Werp er enig med justisministeren om at Senterpartiet forvirrer velgerne. Dette tilbakeviser Arnstad.
FORVIRRER: Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen for Høyre, Anders Werp er enig med justisministeren om at Senterpartiet forvirrer velgerne. Dette tilbakeviser Arnstad.

− Sp forvirrer om politireformen

Høyres Anders Werp reagerer også på Senterpartiets utspill om nærpolitireformen. Senterpartiet avviser påstandene.

Publisert Sist oppdatert

– Hva blir det neste Senterpartiet trekker seg på? Kommunereformen?, spør justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) retorisk i dagens VG. Han mener Senterpartiet sår tvil blant velgere og politikerne.

Bakgrunnen er partiets nye linje i deres tilnærming til politireformen, slik det sto i Namdalsavisa i forrige uke:

«Sp gir opp kampen mot politireformen – vil heller forbedre den».

– Vi er ikke glad i reformen. Men framover vil vi jobbe for å styrke enkelte områder og på den måten endre retning, sa Marit Arnstad til avisa.

Dette får også Anders Werp fra Høyre til å reagere.

− Senterpartiet dobbeltkommuniserer og forvirrer. Så sent som 15. juli i år kunne vi lese at Senterpartiet «slakter regjeringens fjernpolitireform». Når de nå snur så bør de være tydelige på dette. De kan ikke være for politireformen ett sted og mot et annet sted, sier Werp, som sitter i justiskomiteen for Høyre.

− Høyre og Frp tar grundig feil

− Dette er overhodet ikke dobbelkommunikasjon og vi forvirrer ikke velgerne. Det er ingen motsetning mellom vårt ønske om å forbedre den vedtatte reformen og vårt engasjement om å redde lensmannskontorene, sier Arnstad til Politiforum.

Mange lensmannskontorer legges ned. Nå er den endelige beslutningen tatt.
Mange lensmannskontorer legges ned. Nå er den endelige beslutningen tatt.

Den parlamentariske lederen for Sp understreker at de ikke har gitt opp kampen mot politireformen, og at de framover skal kjempe på to fronter.

− Vi skal forsøke å redde de lensmannskontorene som er foreslått nedlagt, vi vil ha endringer i POD, maksimal responstid skal være 45 minutter i 100 prosent av utrykningene - ikke 80 slik det er i dag, og det må lages en forpliktende plan for å gjennomføre målet om to polititjenestemenn per tusen innbygger.

− Dette er forslag vi har tatt opp i flere omganger siden reformen ble vedtatt, og verken Høyre eller FrP har støttet oss. Så hvis Høyre og FrP tror de nå er kvitt Senterpartiets motstand av reformen tar de grundig feil.

Valgkampen er i gang

Da Stortinget vedtok nærpolitireformen i juni 2015, var det basert på et forlik mellom regjeringspartiene Høre og Frp, Venstre, Krf og Arbeiderpartiet. Høyresidens forlikspartner Arbeiderpartiet har de flere ganger uttalt seg kritisk til reformen de selv har vedtatt.

I Politiforum i forrige uke ba Werp om en avklaring fra Arbeiderpartiet.

Senterpartiet stemte aldri for nærpolitireformen og har tidligere i vår brukt mye tid på å rette skytset mot politireformen.

Werp i Høyre sier han nå er overrasket over Senterpartiets utspill, men fornøyd.

− Vi er glade for at vi nå slipper en diskusjon om man er for eller mot moderniseringen, nå kan vi begynne å diskutere politikk. Så her har det nok foregått samtaler mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet på bakrommet. Vi deler jo Senterpartiets ønske om å utvikle reformen, det er noe som vi har vært opptatt med hele veien. Reformen er under stadig utvikling, sier han.

− Når du sier at Høyre også vil utvikle reformen som dere vedtok i 2015, forvirrer ikke dere også velgerne?

− Nei, politireformen er vedtatt, men som med alle andre reformer må den også utvikles med tiden. Både departementet og vi på Stortinget er ute og lytter til hva politiet sier. Det gjør seg utslag i hva slags debatter og politiske vedtak som fattes. Det er viktig å lytte til de som har skoene på.