- Som en bil uten girkasse

Politiets nye IKT-system «D#2» skulle gjøre politietterforskning langt mer effektiv. Resultatet er det stikk motsatte.

Publisert Sist oppdatert

Kritikken mot D#2 er knallhard i politiet. Etterforskere mener de nå jobber tregere, mer komplisert og at mangler i det splitter nye datasystemet går ut over rettssikkerheten.

  • D#2: Forkortelse for «Driftskonsept 2», politiets nye IKT-platform.
  • Innebærer at tradisjonelle PCer erstattes av såkalte «tynnklienter», hvor data lagres på sentrale servere.
  • Skal blant annet gi bedre virusbeskyttelse, større driftssikkerhet og lavere driftsutgifter for politidistriktene.
  • Ble startet opp i 2009, med pilotdrift ved Politihøgskolen og Vansjø lensmannskontor i Østfold, og skal etter planen rulles ut over hele landet i år.

– D#2 fungerer rett og slett ikke for etter-forskerne i en tid der politiet opplever et større press på effektivitet og krav til raskere saksbehandlingstid. Det er ikke greit at Indico ikke er med i masterløsningen fra Politidirektoratet, sier Torill Sorte, lensmann i Nedre Eiker.

Hun sammenligner masterløsningen med en bil uten girkasse.

Indicia er et dataprogram spesialutviklet for politiet, som gjør at en PC kan fungere som en mulitimediespiller, hvor hensyn til rettssikkerhet og straffeprosessuelle regler er ivaretatt.

Verktøyet er helt vesentlig for at landets politietterforskere skal kunne følge Riksadvokatens rundskriv om lyd- og bildeopptak i overgrepssaker mot barn, sedelighetssaker og grove voldssaker.

Men da den såkalte «masteren» i renoveringen av politiets IKT-oppgradering skulle defineres – hva som skulle ligge inne i oppdateringen – var det ikke penger til å ta hensyn til etterforskernes digitale hverdag.

Mye positivt

Tilbakemeldingene til Politiforum er at D#2 har ført til mye positivt. Før tok det nærmere 20 minutter å logge seg på PCen når man kom på jobb.

Nå har påloggingsprosedyren blitt langt raskere. Samtidig har det blitt en trygghet for at lagrede data ikke blir borte.

– Men det overrasker meg veldig at etterforskernes behov ikke er tatt med i masteren til PDMT. At de ikke har tatt høyde for politiets behov for lyd- og bildeopptak og -avspilling, er merkelig, sier Sorte.

Hun satt selv i en prosjektgruppe oppnevnt av Politidirektoratet i forkant av at lyd- og bildeavhør ble innført i politiet.

– Vi utarbeidet en instruks og grundige kravspesifikasjoner for bruk ved lyd- og bildeopptak til bruk i politisystemet som ble godkjent av Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT), sier Sorte.

Etter avhør skal politietterforskeren brenne ut en dvd eller cd for å sikre avhøret.

I tillegg skal avhøret skrives ut. Både skriftlig materiale og digital lagring skal følge saken hele veien.

Riksadvokaten utarbeidet i ettertid et eget pålegg i 2009 om bruk av lyd og bildeopptak i politiforklaringer.

– Men etter innføring av ny IKT-plattform er det ikke fysisk mulig for etterforskerne å åpne avhøret i det formatet og det systemet som det er lagret i, operativsystemet Indico. Hvis vi åpner avhøret i en annen enn den godkjente «mediaplayer» Indico, forskyver innholdet i avhøret seg i forhold til tidsaksen, forteller Sorte.

Ikke tilgang til egne avhør

Hun beskriver det som nå har skjedd som trist.

– Kravspesifikasjonen som ble utarbeidet ved innføring av Indico, gjorde at det var lett å bruke og lett å skjønne for alle som brukte det. Både for etterforskere, bistandsadvokater og forsvarere. Det vi sitter igjen med nå, er at de utenfor politisystemet får åpnet avhørene på riktig måte i Indico, mens politiet selv ikke får åpnet avhørene på DVD i sine nye arbeidsterminaler, sier Sorte.

Hun forklarer det med at en DVD som er tatt opp i Indico, kan puttes i hvilken om helst PC. Driverne som er nødvendig for å lese av DVDen følger med platene.

– Men når politietterforskeren skal spille av avhøret på sin egen arbeidsplass, hindrer D#2 at etterforskerne får tilgang til egne avhør. Det nye systemet aksepterer ikke Indico, sier Sorte.

Måten dette løses på ved Nedre Eiker lensmannskontor, er å bruke gamle PCer som ble holdt tilbake da D#2 ble installert.

Etterforskerne tar med seg DVDen fra sitt eget kontor, over til et overfylt, lite teknisk hjørne i gangen, som ikke er skjermet fra trafikk i korridoren.

Det hele oppleves som svært tidkrevende og lite ønskelig der de sitter helt uskjermet med etterforskningsmateriale.

Tar to-tre timer

Hvis de skal følge opplegget beskrevet av PDMT, kan de åpne avhøret i en ordinær mediaplayer, som ikke er Indico.

De må da laste det over fra DVDen, og over til hjemmeområdet på en sentralt plassert server - noe som tar to-tre timer.

– Er man så heldig at man får lagret det på hjemmeområdet, blir det ikke lagret i korrekt format. Det gjør at tidsangivelsen forskyver seg, noe som ikke oppfyller kvalitetskravet satt til Indico, som vi egentlig skal bruke. Som rapportskriver er vi i rapporten pålagt å anføre tiden brukt til avhør. Når blir henvisningene vi gjør i politirapporten ikke vil være slik som i faktisk tid under avhøret, og det vil ikke samsvare når DVDen avspilles i Indico under rettsforhandlinger. Da blir det slik at politiet viser til én tid forbrukt i avhøret, mens alle andre aktører forholder seg til en sann og annen tidsanvisning. Det gir unøyaktigheter i politidokumentasjonen som vi ikke skal ha, sier Sorte.

Hun påpeker at dette rører ved rettssikkerheten og ikke minst effektiviteten under selve rettsforhandlingene.

Også behandling av bilder og opprettelse av fotomapper til bruk under etterforskning og bevisfremleggelse, tar nå lengre tid enn tidligere.

– Samlet sett gir derfor nyinvesteringen et stort effektiviseringstap for alle etterforskerne, sier Sorte.

Frykter pålegg ikke blir fulgt

Sorte understreker at politiet er helt avhengig av lyd, bilde og video for å dokumentere straffesaker.

Hun frykter at mange etterforskere vil unnlate å bruke lyd- og bildeopptak under avhør på grunn av tidspress.

– Da vil ikke Riksadvokatens pålegg bli fulgt, og det kan dermed bli en fare for borgernes rettssikkerhet, sier Sorte.

Det er et paradoks at politiet har brukt store pengesummer på å bedre IKT-situasjonen, samtidig med at dette fører til at politiet bruker vesentlig lenger tid på de samme gjøremålene nå enn med gammel løsning, mener hun.

– Når politikerne påpeker at politiet har fått en økning i budsjettene, og etterlyser mer effektivitet, må slike forhold tas med i betraktningen. Hadde de i tide bevilget nok penger til nødvendige investeringer i politiet, hadde vi sluppet slike fattigmannsløsninger som reduserer effektivitet i stedet for å øke den. At ikke de som har planlagt D#2 ikke har tatt politiets digitale hverdag med i masteren, må være et tegn på at de ikke har skjønt noe av politietterforskernes hverdag. Hvorfor har de tatt med en vanlig mediaplayer, men ikke Indico og annen digital sporbehandling? spør Sorte kritisk.

– Behold PCene

Sorte råder politidistrikt som ennå ikke har fått D#2 til å beholde de gamle pc-ene når nytt utstyr kommer.

– Da vil etterforskerne i det minste kunne jobbe inne på eget kontor parallelt med det nye systemet, sier Sorte, som har hørt rykter om at de skal få èn multimedia-PC til alle etterforskerene på deling.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, men effektivt er det ikke. Det vi hadde drømt om er noe så enkelt som å kunne koble de forskjellige digitale lagringsenhetene til arbeidsstasjonen vi har på kontoret. Et sted der vi enkelt kunne lagre bilder og videoer for å ta vare på det til vi trengte det slik at vi kan huske og for å kunne rekonstruere. Men det har gått feil vei. Nå må vi brenne kopier av alt vi har før vi sender det fra oss, slik at vi er sikre på å ha tilgang til egne data i etterforskningen. Det blir jo store mengder løse disketter av slikt, sier Sorte.