Solgte politibåten for å kjøpe bil

Nordmøre og Romsdal politidistrikt prioriterte å ofre sin eneste politibåt for å delfinansiere kjøp av to nye politibiler.

Publisert Sist oppdatert

I høst ble politibåten «Argus» solgt etter 15 år i politiets tjeneste. Årsaken er et ventet underskudd på mellom to og fire millioner kroner for distriktet i 2011, noe som blant annet skyldes innkjøp av to nye majer.

– Dette er konsekvensene av de akutte likviditetsproblemene i distriktet. Jeg synes det er veldig kjedelig, men dette er en konstatering av den økonomiske situasjonen i politidistriktet, sier hovedverneombud Tor Inge Løkhaug i Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Han understreker at dette ikke er noen kritikk av ledelsen, som han mener kun opererer innenfor de økonomiske rammene de har fått tildelt.

– Båten er viktig

Politibåten har vært stasjonert i Molde, og det er i hovedsak Romsdalsregionen som har nytt godt av dens tilstedeværelse. Byen har den største småbåthavna mellom Bergen og Trondheim, med over 1000 båter, og i regionen er det dessuten tre rene øykommuner.

– Båten er viktig i regionen vår. Politibåten ble brukt forebyggende, i forhold til promille og uaktsom adferd, og i mange bistandsoppdrag. Vi regner rundt 50 forskjellige oppdrag per år i gjennomsnitt. At båten nå er solgt, er svært lite ønskelig, understreker Løkhaug.

Øykommunene kan fortsatt bli nådd med vanlig ferge når den går i rutetrafikk, men på kveld, natt og helg, er nå alternativet å leie inn hjelp – for eksempel fra ambulansebåt eller beredskapsferge.

– Men de holder ikke til her i Molde, så det kan vi ikke basere en hurtig utrykning på. Vi har også havnevesenet og brannvakta, men alle disse har også behov for båten selv. Vi kan ikke forvente å bli prioritert dersom det skulle oppstå en situasjon, sier hovedverneombudet.

– Dyrere på sikt

Han frykter at terskelen for å rykke ut på oppdrag som krever båt, vil bli høyere nå som politibåten er solgt.

– Kanskje spesielt på kvelder, netter og helg, når det betyr at vi må løse ut ressurser. Det er for eksempel en stor kostnad å benytte seg av beredskapsferge.

Rene utgifter knyttet til drift av politi-båten, har de siste årene ligget på mellom 110.000 og 150.000 kroner i året. Til sammenligning antas det for eksempel at det vil koste cirka 7000 kroner å leie beredskapsfergen til ett oppdrag, avhengig av oppdragets lengde.

– På sikt er det snakk om en større driftskostnad, sier Løkhaug.

I forhold til forebyggende oppdrag på sjøen, tror han derfor politiet kan komme til å bli helt fraværende. Allerede har for eksempel Kystvakten overtatt ansvaret for kontrollen av krabbe- og hummerfisket i distriktet.

– Men de er lite lokalkjente, og området er stort. Da blir det større mulighet til å komme unna med det, sier Løkhaug.