Marit Fostervold.

Søkte lederstilling og var på intervju – trakk søknaden etter samtale med POD

Visepolitimester Marit Fostervold (45) var en av 11 søkere til stillingen som avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering i POD. Helt til hun fikk en telefon fra POD.

Publisert Sist oppdatert

Etter telefonsamtalen med POD, trakk Fostervold søknaden sin – til tross for at hun allerede, som en av tre søkere, hadde vært på intervju til stillingen.

Dette får Politiforum bekreftet fra flere kilder. Fostervold selv ønsker ikke å uttale seg i saken.

Lederstillingen i Politidirektoratet (POD) sto ledig da Kaare Songstad før jul ble ansatt som ny politimester i Vest politidistrikt.

Søknadsfristen til stillingen gikk ut 16. januar i år, og da POD la ut den offentlige søkerlista fire dager senere, sto 11 navn igjen: Ni menn og to kvinner.

Ytterligere to søkere, begge menn, hadde allerede trukket søknaden. Den andre kvinnen på søkerlista trakk også søknaden sin like etter at søkerlista var offentliggjort.

Blant de 10 gjenværende, er fire av søkerne i politiet i dag:

 • Rune Skjold (41), avsnittssjef i Oslo politidistrikt.
 • Steffen Ousdal (48), som har fungert i stillingen siden Songstad gikk av.
 • Knut Smedsrud (55), avdelingsdirektør i Politifagavdelingen i POD.
 • Marit Fostervold (45), visepolitimester i Trøndelag politidistrikt.

Oppringt etter intervjuet

Politiforum vet at Fostervold sendte inn sin søknad bare timer før fristen gikk ut, på kvelden den 15. januar. Smedsrud og én annen søker hadde sendt inn sine søknader samme dag – mens ytterligere to personer sendte inn søknadene den 16. januar, ifølge informasjon fra POD.

Mandag 29. januar møter Fostervold opp til jobbintervju hos POD.

Tilstede er HR-direktør Karin Aslaksen, assisterende politidirektør Vidar Refvik og en ansattrepresentant. Fostervold er en av tre søkere – og den eneste kvinnen – som er inne til intervju.

Men så, lørdag 5. februar, under en uke etter at hun var på jobbintervju, blir Fostervold oppringt fra POD. Innholdet i samtalen var ikke til å misforstå:

Det gjør at hun trekker søknaden sin.

VET DU NOE MER OM DENNE SAKEN? Tips oss.

Tiltenkt Smedsrud

Etter det Politiforum erfarer fra flere kilder, skal grunnen være at avdelingsdirektør Smedsrud er tiltenkt jobben. Smedsrud skal også ha blitt oppfordret til å søke stillingen, ifølge uverifiserte kilder.

Men før avgjørelsen om hvem som faktisk får jobben har blitt fattet, har altså den høyt kvalifiserte Fostervold trukket seg.

Hverken Karin Aslaksen eller Vidar Refvik har svart på Politiforums henvendelser om saken, hverken på telefon eller e-post.

PODs informasjonsavdeling tilbyr på sin side intervju med noen i direktoratet om ansettelsesprosessen etter at ansettelsesrådet har hatt sitt endelige møte, fredag 12. februar.

Til Dagbladet.no uttalte imidlertid HR-direktør Aslaksen i dag, i forbindelse med en annen sak, følgende:

– Vi er ikke fornøyd med andel kvinnelige ledere i etaten og har derfor jobbet med ulike tiltak over tid som gradvis ser ut til å gi resultater.

Bred politierfaring

I stillingsutlysningen fra POD, heter det at de «søker etter en person som evner å se det strategiske perspektivet i beredskapsarbeid, og som har bred erfaring fra politi- og lensmannsetaten».

Det kreves både bred ledererfaring på strategisk nivå, bred erfaring fra politi- og lensmannsetaten og erfaring fra krisehåndtering og beredskapsarbeid. Gjennomført lederutdanning trekkes fram som en fordel.

På papiret synes Fostervold å være en svært god kandidat. Hennes erfaring fra politiet, inkluderer blant annet:

 • Politibetjent i Sør-Trøndelag i 11 år.
 • UEH-lagfører i Sør-Trøndelag i 4 år.
 • Innsatsleder i Sør-Trøndelag i 6 år.
 • Divisjonsleder i Sør-Trøndelag i to perioder.
 • Lensmann i Sør-Trøndelag i 3 år.
 • Politistasjonssjef i Sør-Trøndelag i 2 år.
 • Visepolitimester i Sør-Trøndelag i 4 år.
 • Konstituert politimester i rundt åtte måneder til sammen.

Relevant utdanning

I tillegg til dette, har Fostervold gjennomført en rekke utdanninger innenfor ledelse, beredskap og krisehåndtering, blant annet:

 • Lederkandidatprogrammet ved Politihøgskolen.
 • Bachelor i ledelse og personalarbeid.
 • Mastergrad i offentlig administrasjon og ledelse.
 • Topplederkandidatstudiet ved Politihøgskolen.
 • Nasjonal beredskap og krisehåndtering ved Politihøgskolen.

Til tross for sin sterke CV, med bred erfaring og utdannelse innenfor de områdene POD søker, og til tross for at hun ble innkalt til intervju, mottok altså Fostervold en telefonsamtale hvis innhold gjorde at hun trakk søknaden før ansettelsesrådet skal fatte sin beslutning.

Dette står i sterk kontrast til PODs utsagn fra stillingsannonsen:

«Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig».

– Jeg er opprørt!

Sissel Barmann, beredskapsplanlegger og stabssjef i Finnmark politidistrikt, har samarbeidet med Fostervold under redningsøvelse og utdanning.

– Jeg har sett hvordan hun uredd har avdekket alvorlige feil i politiets rutiner. Hun er svært faglig dyktig, og driver ikke med synsing. På politifagets vegne var jeg glad da jeg så at Marit Fostervold søkte stillingen som sjef for politiberedskap og krisehåndtering i POD, sier Barmann til Politiforum

Hun begynner nå å miste troen på måten rekrutteringsprosessene gjennomføres på i POD.

– Vi ute i politiet etterlyser riktig politikompetanse på strategisk nivå i politiet, det hadde de fått med Fostervold. Det er uhørt at POD har oppført seg slik at hun har trukket søknaden, sier Barman.

Viktig med troverdige prosesser

Grete Lien Metlid, leder for seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, har tidligere uttalt i Dagbladet at hun på et tidspunkt selv ble frarådet å søke en lederstilling i politiet fordi hun var småbarnsmor.

Til Politiforum sier hun nå at hun er opptatt av at det skal være gode og troverdige søkeprosesser i politiet.

– Toppjobbene i politiet er viktige både for politiet og samfunnet. Derfor må ikke dette bli skinnprosesser hvor avgjørelser er tatt på forhånd. Hvordan prosessene fremstår og om de gir troverdighet er noe som innvirker på hvor mange som søker disse viktige stillingene, sier Metlid.

Hun påpeker at det er reist som et problem at det er få som søker viktige stillinger i politiet.

– Vi ser at folk trekker sine søknader, og det begynner å bli et munnhell at det ikke er noen vits i å søke hvis man ikke på forhånd er bedt om å søke. Det danner seg dermed et inntrykk av det på forhånd er bestemt hvem som skal få stillingen. Dette må vi bekjempe. Og det går rett inn i debatten om ledelse og kultur i politiet. For noen kan kulturbegrepet være litt ullent, men akkurat dette er en veldig konkret sak å gripe tak i, sier Metlid.

Må ha gode prosesser

Hun understreker at det må være gode prosesser for å få gode ledere.

– Selv om det har vært en høy andel kvinner på Politihøgskolen/Politiskolen i mange år, er det fremdeles svært få kvinner med politibakgrunn i toppjobbene i politiet, sier Metlid.

Ansettelsesrådet skal avgjøre hvilken av de to gjenværende søkerne som får stillingen som avdelingsdirektør fredag morgen.

Powered by Labrador CMS