Politifolk uten våpengodkjenning får ikke lenger lov å kjøre patrulje. (Illustrasjonsfoto)
Politifolk uten våpengodkjenning får ikke lenger lov å kjøre patrulje. (Illustrasjonsfoto)

Slutt på å bruke personell uten våpengodkjenning

Etter trippeldrapet i Årdal ble det fokus på at politiet brukte personell som ikke var våpengodkjent til patruljekjøring. Det blir det slutt på nå.

Publisert Sist oppdatert

Nå stopper nemlig Politidirektoratet (POD) ordningen med at politidistrikter bemanner patruljene med mannskap som ikke har våpengodkjenning, såkalt IP-5 (innsatspersonell klasse 5-mannskap). Brevet om forbudet ble sendt ut i går.

I det ligger en erkjennelse av at første patrulje på stedet skal være i stand til å kunne løse også de skarpeste oppdragene. I den tragiske trippeldrapssaken, kom det frem at Sogn og Fjordane politidistrikt opererte med patruljer som ikke kunne håndtere skarpe situasjoner. Dette er en sak som hovedverneombud Audun Buseth har jobbet med siden «Årdal-saken» skjedde.

Han har vektlagt at politimannskap skal ha nødvendig trening og utstyr og ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre sin handlingsplikt på en forsvarlig måte. Dette er i tråd med justisminister Anders Anundsens (Frp) mål knyttet til omorganiseringen av politiet.

- Jeg er opptatt av at patruljene som ankommer skal ha nødvendig robusthet til å håndtere skarpe situasjoner de kommer ut for, sa han under et kriminalpolitisk seminar som Politiets Fellesforbund Hordaland arrangerte i går.

- Jeg er glad for at POD nå har besluttet å forby å bruke personell som ikke har våpengodkjenning til vakt/beredskap, sier Buseth til Politiforum.

Det understreker virksomhetens ansvar for å organisere arbeidet slik at sikkerheten blir ivaretatt, og bidrar til bedre oppgaveløsning, mener han.

«Det innebærer at en rekke av landets politidistrikter enten må sende flere på skytegodkjenning, eller trekke en rekke politifolk fra vaktlistene. Avviklingen av ordningen skal gjennomføres så raskt som mulig, og senest innen 1. september», heter det i brevet underskrevet av avdelingsdirektør Kaare Songstad i PODs beredskapsseksjon.