Politidirektør Odd Reidar Humlegård oppretter ny avdeling for uoppklarte saker.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård oppretter ny avdeling for uoppklarte saker.

Slik vil han unngå nye Monika-saker

En ny gruppe for uoppklarte saker hos Kripos skal bidra til å hindre feilaktige henleggelser. – Vi vil komme raskt i gang, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Publisert Sist oppdatert

– Monika-saken var for meg en utløsende faktor. Det har over tid vært snakk om å lage en gruppe som kan løse gamle saker politiet ikke kommer videre i, og nå oppretter vi en slik gruppe permanent, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Han møtte i ettermiddag Politiforum og andre medier i toppetasjen hos Politidirektoratet. Humlegård trekker fram tre formål med å opprette en avdeling for gamle saker:

  • Oppklaring av flere saker.
  • Bidra til at politiet kan lære av hva som kunne vært gjort annerledes i saker som stopper opp.
  • Vise de pårørende at politiet tar sakene på alvor.

– Denne gruppen skal ikke bare se på gamle uttømte saker, men også saker der etterforskere føler de trenger ett nytt blikk. Gruppen kan se på saker med et nytt perspektiv, oppklare gamle saker eller bidra til at det gjøres ny etterforskning, sier Humlegård.

Skal ta kompliserte og alvorlige saker

Den nye avdelingen POD nå oppretter skal være en del av Kripos. Politidirektøren sier han siden han var sjef for Kripos har sett behovet for en slik gruppe, og at det i tillegg har vært et politisk ønske etter at foreldelsesfristen ble fjernet.

– Vi har til nå sett for mye ad hoc-arbeid, slik som i Bergen nå, hvor det settes ned noen som skal se på én sak. Det er upraktisk å måtte samle inn folk fra gang til gang. Nå får vi heller et slikt miljø på permanent, som på en strukturert måte kan utvikle ny metodikk.

Humlegård sier de nå skal lage en instruks og et mandat for gruppen innen relativt kort tid.

– Gruppen skal ta seg av alvorlige saker der etterforskningen har stoppet opp, der det allerede er brukt store ressurser på etterforskningen og der det går mot henleggelse. Det kan være drap, mistenkelige dødsfall, forsvinninger eller sedelighetssaker.

Både politidistriktene og den nye gruppen selv skal kunne ta initiativ til hvilke saker gruppen skal ta seg av, ser politimesteren for seg.

– Vi skal beskrive hvordan saksinntaket skal være, men det må kunne være en viss mulighet for at gruppen kan ta opp saker på eget initiativ, sier Humlegård.

Etterforskere og jurister

Ettersom gruppen er Humlegårds eget initiativ, har han ikke bedt om penger fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi tar regninga og skal finne midler til gruppen. Vi får også flere stillinger i politiet på neste års budsjett. Noen av dem vil vi nok bruke her, forklarer Humlegård.

Han forespeiler seg en gruppe på ”5-8-10 personer" med både taktisk og teknisk kompetanse.

– Gruppen skal bestå av etterforskere og påtalejurister med tung påtalemessig erfaring, som starter opp og finner en organisering. Utover det kan gruppen også trekke veksler fra andre miljøer i enkelte saker, som for eksempel rettsmedisinere eller IT-eksperter, forteller politidirektøren.

Også fra utlandet kan gruppen hente kompetanse. I flere andre land har man hatt slike ”cold-case”-grupper lenge, sier Humlegård.

Rundt nyåret

Det er ikke alle kalde saker som blir oppklart selv om en slik gruppe opprettes, men det det har likevel noe for seg, mener politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Det bidrar til at politiet lærer av feil som er gjort i etterforskningen. En slik gruppe sikrer at den kunnskapen tas med videre i politiet i stedet for å forsvinne når arbeidet er gjort.

Etter at mandatet og instruksen for gruppen er utarbeidet, skal det ansettes folk.

– Det er viktig for oss å komme raskt i gang.

Humlegård lufter nyåret som et mulig oppstartstidspunkt, men oppstarten kan også komme før eller etter dette.

Ettersom lanseringen av den nye gruppen kommer denne uken, er det viktig for Humlegård å presisere at han ikke vil foregripe det som er gjort i Monika-saken i Bergen. Gruppen ville vært opprettet uansett, men det ble naturlig å ta avgjørelsen nå, mener han, og legger til at også politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen, synes det er positivt med en slik gruppe.

– Vil dette kunne oppstå konflikt mellom etterforskere i distriktene og den nye gruppa?

– Nei, dette gjelder saker som distriktene ikke får løst. Politimestrene er også enige i at dette er bra. Politidistriktene må ha et ønske om å løse saker, slik dette skal bidra til, sier Humlegård til Politiforum.