Slik sniknedlegges lokalpolitiet

Nedbemanning, redusert åpningstid, sammenslåing og sentralisering, fører til at lensmannskontorer over hele landet i praksis sniknedlegges uten politisk kontroll – og ofte uten lokal medbestemmelse.

Publisert Sist oppdatert

Her er et lite utvalg av de mange stedene som rammes.

Tømmer kontoret for politifolk

En rekke lensmannskontorer tømmes for politifolk, gjennom sentralisering og flytting av stillinger. Ved flere lensmannskontorer er det kun lensmannen igjen – noen bemannes kun av en sivilt tilsatt. Her er noen kontorer som er rammet av nedbemanning (antall politistillinger som i dag fast bemanner kontoret i parentes, inkludert lensmann):

Averøy (1)
Gjemnes og Eide (2)
Fræna (2)
Frosta (1)
Verran (2)
Overhalla (1)
Bjørnør (1)
Snåsa (1)
Ibestad (1)
Kvæfjord (0)
Bardu (3)
Tysfjord (1)
Bjarkøy (1)
Lødingen (0),
Leka (1)
Bindal (2)
Namdalseid (1)
Meldal (2)
Holtålen (2)
Bø i Lofoten (2)
Rendalen (1)

Reduserer åpningstiden

Flere lensmannskontorer reduserer åpningstiden. Enkelte lensmannskontorer betjenes i åpningstiden kun av sivilt ansatte, mens andre har åpningstider med politi til stede én dag i uken. Her er noen lensmannskontorer med begrensede åpningstider (antall åpne dager per uke i parentes):

Tolga og Os (1)
Alvdal og Folldal (1)
Engerdal (1)
Nord-Odal (2)
Rendalen (2)
Kvæfjord (2)
Lødingen (1)
Vegårdshei (2-3)
Gjerstad (2-3)
Klæbu (2)
Averøy (2)

Foreslått nedleggelse/sammenslåing

Flere distrikter i landet opplever at politimestere ønsker å legge ned lensmannskontorer eller slå dem sammen til større enheter. Noen steder er diskusjonen så vidt i gang, mens det andre steder har kommet så langt som at forslagene er oversendt Politidirektoratet. Her er noen av de berørte lensmannskontorene («s» for foreslått sammenslåing, «n» for foreslått nedleggelse):

Heimdal politistasjon (n)
Klæbu og Melhus (s)
Smøla og Aure (s)
Leksvik/Mosvik og Inderøy (s)
Vikna og Nærøy (s)
Frøya (n)
Skaun (n)
Meldal (n)
Holtålen (n)
Rennebu (n)
Fræna (n)
Sund (n)
Averøy (n)
Frosta (n)
Meråker (n)

Nedlagt eller sammenslått

Allerede er mange lensmannskontorer sammenslått, mens andre er nedlagt og leieavtaler sagt opp. Noen steder betjenes to lensmannskontorer av én lensmann, selv om kontorene på papiret fortsatt er separate. Her er noen av de berørte lensmannskontorene («s» for sammenslåing, «n» for nedlagt, «d» for delt lensmann):

Løten (n)
Våler (s)
Bjugn og Ørland (s)
Sørfold og Fauske (s)
Fyresdal og Tokke (d)
Leksvik/Mosvik og Inderøy (d)
Hitra og Frøya (d)
Orkdal, Agdenes og Skaun (d)
Midtre Gauldal og Rennebu (d)
Tvedestrand og Holt (d)
Evenes, Tjeldsund og Skånland (s)