Slik blir det nye politi-kartet

Hvor bor det flest og hvor er det mest politifolk? Se oversikten med nye 2015-tall.

Publisert Sist oppdatert

Politireformens nye distriktstruktur er lagt fram og politiet skal deles opp i tolv nye distrikter. Under kan du klikke på distriktet ditt i det nye politi-kartet, og få opp nøkkelinfo om blant annet størrelse og antall ansatte.

(Teksten fortsetter under kartet)

Sør-Øst blir det nye stordistriktet

Det som er klart er norsk politi får et nytt stordistrikt. Politidistrikt Sør-Øst, bestående av dagens Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud, Nordre Buskerud og Asker og Bærum politidistrikter, blir landets nest største politidistrikt målt i antall ansatte. Det blir landets største målt i befolkning.

Det klart minste blir Østfinnmark, men distriktet er likevel opprettholdt, trolig på grunn av grensen til Russland.

Ellers blir også politidistrikt Øst større. Romerike, Follo og Østfold slår seg sammen, og får en befolkning på 693.793 innbyggere. I vest, der Hordaland i dag er landets nest største distrikt, blir nye politidistrikt Vest landets fjerde største.

Lurer du på hvem som skal lede de nye distriktene? Se våre tips til politimesterkabalen her.