Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård under PFs landsmøte i november. Nå grensene for det nye Politi-Norge fastlagt, ifølge vg.
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og politidirektør Odd Reidar Humlegård under PFs landsmøte i november. Nå grensene for det nye Politi-Norge fastlagt, ifølge vg.

Slik blir de nye politidistriktene

Mange nye grenser i den nye distriktstrukturen, ifølge vg. Her er listen.

Publisert Sist oppdatert

Det blir tolv politidistrikter i Norge. Ifølge Vg har Høyre, Venstre og Frp blitt enige om dette under forhandlingene om den nye politireformen.

Etter det avisa erfarer er dette listen over de nye distriktene, med forbehold om at de tre partiene kan ombestemme seg i siste liten:

1. Østfinnmark: Østfinnmark politidistrikt
2. Nord: Troms fylke og Vestfinnmark politidistrikt
3. Nordland: Nordland fylke
4. Trøndelag: Nord- og Sør-Trøndelag fylke
5. Møre og Romsdal: Møre og Romsdal fylke
6. Vest: Hordaland politidistrikt og Sogn og Fjordane fylke
7. Rogaland: Rogaland fylke, Haugaland og Sunnhordland politidistrikt og Sirdal kommune.
8. Agder: Vest-Agder, unntatt Sirdal kommune, og Aust-Agder fylke
9. Sør-Øst: Telemark, Vestfold, Buskerud fylke og Asker og Bærum politidistrikt
10. Oslo: Oslo politidistrikt
11. Øst: Follo, Romerike og Østfold politidistrikt
12. Innlandet: Oppland og Hedmark fylke

Det er fra tidligere kjent at politimestrene selv skal få bestemme hvor mange politi- og lensmannskontorer distriktene skal ha. Politidirektoratets krav til responstid skal ligge til grunn for hvilke av de 354 tjenestestedene som får leve.

Østfinnmark og Oslo alene

Ellen Katrine Hætta, politimester i Østfinnmark
Ellen Katrine Hætta, politimester i Østfinnmark

Etter listen til Vg å dømme, vil det bli store endringer i Nord-Norge. Men Østfinnmark vil, sammen med Oslo, fortsatt stå igjen som eget distrikt.

– Det kan tyde på at grensen til Russland har vært avgjørende. Det er en logisk forklaring, sier politimester i Østfinnmark, som forblir et eget distrikt, Ellen Katrine Hætta.

Hun sier hun i utgangspunktet synes det er uheldig at ikke Finnmark ender opp som ett distrikt, med tanke på beredskapen i det nordligste fylket.

– Men selvfølgelig er det veldig positivt at Østfinnmark forblir et politidistrikt alene, framfor alternativet med Nord-Norge som ett samlet distrikt, slik et alternativ har vært, sier Hætta.

Legges fram onsdag

Politireformen skal angivelig legges fram onsdag, etter at de tre partiene forhandler videre de siste dagene. Tirsdag morgen er det imidlertid noe usikkerhet om reformen faktisk kommer onsdag, etter at NRK meldte brudd i forhandlingene mandag kveld.

I mars skal reformen opp til behandling Stortinget, og målet til regjeringen er at den nye distriktsstrukturen og de andre tiltakene politireformen medfører skal trå i kraft fra årsskiftet. I 2016 vil dermed norsk politi se annerledes ut.

En av tingene som fortsatt diskuteres er hvilke sivile oppgaver som skal være igjen hos politiet. PF-leder Sigve Bolstad sa fredag til Politiforum at det er større forståelse for at flere sivile oppgaver tilhører politiet, enn slik Politianalysen fra 2013 ville ha det til.

Ifølge avisa skal oppgavene til Namsmannen ut av politiet, og det forhandles om politiet skal være ansvarlige for utstedelse av pass.