Skryter av Follo politidistrikt

Follo politidistrikt ble nominert til Kompetanseprisen 2011 for sitt arbeid med politireformen. – Det er veldig gøy å kunne nominere politiet, sier Erlend Slokvik.

Publisert Sist oppdatert

Slokvik er teamleder i HR Norge, som årlig deler ut Kompetanseprisen. Prisen går til «en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjons-utvikling».

I år var Follo politidistrikt blant fem nominerte bedrifter som fikk hederlig omtale under prisutdelingen. Publikum som var til stede – hovedsakelig fra næringslivet – ble tydelig overrasket over at politiet var blant de nominerte.

– Politiet blir ofte sett på som traust og ikke spesielt innovative. Derfor synes vi det er gøy å løfte fram Follo politidistrikt og vise at det gjøres godt arbeid innenfor en etat som man vanligvis ikke forventer at det blir gjort godt arbeid innenfor, sier Slokvik til Politiforum.

Gode resultater

Alle bedrifter og organisasjoner kan selv nominere seg til Kompetanseprisen, men valget av Follo politidistrikt var litt tilfeldig. Et av medlemmene i nominasjonskomiteen var til stede på Politihøgskolen under en orientering om distriktets håndtering av politireformen som har preget dem de siste årene.

– Vi gikk så inn og så nærmere på arbeidet, og fant ut at Follo politidistrikt var en verdig kandidat ut ifra det de har gjort, sier Slokvik.

Politireformen i Follo innebar nedleggelse av en rekke lensmannskontorer og sentralisering av flere funksjoner.

HR Norge så blant annet nærmere på prosessene rundt reformen, og de resultatene politidistriktet kunne vise til i etterkant.

– Blant annet har vinningskriminalitet og voldskriminalitet gått kraftig ned etter sammenslåingene i distriktet. Innbyggerundersøkelsen i 2010 er også veldig mye bedre enn to år tidligere. Det synliggjør at dette gir effekter overfor innbyggerne, forklarer Slokvik.

- En ledestjerne

HR Norge mener de gode resultatene Follo politidistrikt kan vise til, skyldes en blanding av kompetanseheving og kultur-jobbing. Det blir også trukket fram at politidistriktet har hatt fokus på lederne for å utvikle medarbeiderne.

– Vi festet oss også ved at alt kom fra egne driftsmidler. De fikk ingen ekstra støtte. Hos mange andre, når det gjøres slike prosesser, så gis det ekstra midler. Men Follo politidistrikt har kun brukt egne midler, skryter Slokvik.

Årets vinner av Kompetanseprisen ble Hydro Aluminium Høyanger verk. En av årsakene til at nettopp de gikk til topps, var at de kunne vise en tydelig kopling mellom strategi og resultater, og hva de får ut av sine kompetansetiltak.

– Alt må være forankret i strategien. I Follo politidistrikt er det veldig mye bra, men det er ikke synliggjort hva som skyldes kompetansetiltak og hva som skyldes ledelse, understreker Slokvik, som roser arbeidet til politimester Arne Jørgen Olafsen i reformprosessen:

– Politimesteren har vært veldig viktig her, og har engasjert seg og vært en tydelig ledestjerne i arbeidet. Det er inntrykket vi har fått.