Politihøgskolens forskningsavdeling skal forske på samarbeidet mellom politiet og Forsvaret. Her trener etatene sammen under Øvelse Gemini 2013.
Politihøgskolens forskningsavdeling skal forske på samarbeidet mellom politiet og Forsvaret. Her trener etatene sammen under Øvelse Gemini 2013.

Skal forske på samarbeidet

Politihøgskolens (PHS) forskningsavdeling skal se på om politiet og Forsvaret lærer av erfaringene fra sine samarbeidsøvelser.

Publisert Sist oppdatert

Det er Johanne Ytri Dahl og Bjørn Barland som skal se på dette, samt undersøke mulige kulturforskjeller mellom disse to operative styrkene.

PHS har innledet et samarbeid med Forsvarets høyskole og Forsvarets Forskningsinstitutt, og sammen holder disse institusjonene på med å utarbeide prosjektstønad til Forskningsrådet for å forske på ulike praktiske, kulturelle og rettslige spørsmål i samarbeidet og grensesnittet mellom politiet og Forsvaret.

Politiadvokat Kai Spurkeland ved Staben til politimesteren i Oslo er allerede i gang med å se på de rettslige utfordringer som kan oppstå i et samarbeid mellom politi og Forsvaret. PHS-professor Tor-Geir Myhrer sier landets politiske ledelse snart «vil få mye kunnskap om grensedragningen mellom rene politioppdrag og Forsvarets bistand til politiet».

– Av den grunn kan det være naturlig å stanse lovarbeidet som pågår i Forsvarsdepartementet i forhold til forlaget om en egen lov som skal regulere dette arbeidet. Det finnes folk som sitter og tenker på dette nå. Det er mer kunnskap å finne om et felt som inntil nå har vært gjenstand for en meget begrenset forskningsinnsats, sier Myhrer til Politiforum.