Se, en «pakkis» som (ikke) er politimann!

«Pakkisen» kunne ikke være politi.

Publisert Sist oppdatert

Svært mange er overrasket over at det finnes utlendinger i politiet, erfarer Adnan Naeem (foto. Stig Kolstad)

Da politibetjent Adnan Naeem (29) dro fram politibevisetsitt, trodde ikke moren og datteren at «pakkisen» kunne være politi, og slo ogsparket ham og skrek rasistiske skjellsord.

I saken mot moren sa retten at Adnan opptrådte lovlig ogkorrekt på sin fritid, men da det samme forholdet ble vurdert mot datteren, komflertallet i retten til det stikk motsatte.

- Etter det jeg har vært gjennom, mener jeg bestemt at sværtmange etniske nordmenn ikke er klar for minoriteter i politiet. Mange menneskersom i det siste har snakket varmt mot rasisme, aner ikke hva de snakker om,sier Adnan Naeem til Politiforum.

Frifunnet og dømt

Den pakistansk-ættede politimannen er fornærmet i totingsrettsdommer i Oslo, men hvor forholdet var det samme. Han ble utsatt forgrov rasisme, forulemping og vold av mor (55) og datter (25) i oktober i fjor.Moren ble dømt for politivold, legemsfornærmelse og forulemping av Naeem, mensdatteren (25) ble frifunnet for politivold og legemsfornærmelse, til tross forat hun både slo, sparket og dyttet ham etter at han hadde legitimert seg sompoliti.

Stup fulle skapte mor og datter et voldsomt leven påGrønland i Oslo i oktober i fjor. Uheldigvis var Adnan Naeem (29) på sammested, i permisjon fra politiet, for å kjøpe kake og feire at han nettopp varblitt far.

Han sto parkert foran en annen bil, og ble oppmerksom pålevenet i baksetet på denne. To kvinner hadde plutselig bare hadde satt seg inni baksetet på bilen. Føreren og passasjeren, som hadde utenlandsk bakgrunn, kombort til Adnan og spurte om hjelp til å fjerne kvinnene. Adnan spurte kvinnenehøflig om de kunne gå ut av bilen. «Hvem faen er du, din jævla pakkis?», roptemoren. Adnan tok da frem tjenestebeviset. Den 25 år gamle datteren så riktignok«papirgreia», men nektet å tro han var politimann. Moren kalte det et«lekeskilt» og sammen ropte de ord som «B-gjenghore», «pakkishore» og «jævlapakkis».

- Jeg synes det er rart at mennesker med fordommer motutlendinger er på Grønland. Grønland er ikke rette stedet da, kommenterernorsk-pakistaneren tørt.

Voldsbruk

Han valgte å bortvise kvinnene fra stedet. Da fikk han fleredytt av datteren. For sikkerhets skyld tok han fram håndjernene han hadde ibilen, og la disse i baklomma.

Kvinnene gikk et stykke bort, men kom tilbake mot ham. Dahan nok en gang ble dyttet, tok han frem tjenestebeviset igjen, og det ble etbasketak. Da han la datteren ned, kom moren og slo ham i hodet slik at han faltover datteren. Før han fikk reist seg, ble han tildelt tre slag i hodet avdatteren. Hun ble påført håndjern og politibetjenten fikk nå bistand av tovitner. Sammen førte de kvinnen inn i nærmeste restaurant i påvente avpolitibistand. Der inne klarte kvinnen å sparke politimannen i ryggen - menshun var iført håndjern.

(Ikke) politimann

Oslo tingrett har behandlet politivoldssaken i to separaterettssaker - og taler med to tunger:

«Da Naeem dro frem politiskiltet og legitimerte seg sompolitimann, måtte tiltalte skjønne at han var politimann» (i dommen mot moren).

«Rettens flertall er heller ikke overbevist om at tiltalteforsto at han varpolitimann» (i dommen mot datteren).

«Rettens flertall (meddommerne) finner det tvilsomt omfornærmede i den konkrete situasjonen hadde tilstrekkelig grunnlag for å opptresom politimann [...] I den situasjonen måtte han regne med å møte motstand,herunder også risikere ukvemsord», hevdet dommerne.

- Dette er jo noe stort tull! Verken jeg eller andretjenestemenn skal regne med rasistiske uttrykk eller å bli møtt med vold, menat folk følger sin pålagte lydighetsplikt overfor politiet, sier Adnan sterktforundret over påstanden i dommen.

Men lekdommerne i dommen mot datteren sier mer:

«Det er flertallets oppfatning at fornærmede benyttet seg avsin status som politimann, fordi han som privatperson fikk tilslengt odiøse ograsistiske skjellsord mot seg. [...] Etter flertallets mening gikk han uansettfor langt i sine handlinger. [...] Fornærmede har dessuten selv forklart i rettenat han overfor tiltalte ikke presenterte seg som politimann. Dette gjorde hanoverfor tiltaltes mor».

- Den ene lekdommeren spurte meg: «Følte du ekstra behov forå hjelpe de to utenlandske guttene fordi du selv er det?» forteller Adnan. Hanhadde aldri trodd han skulle få så uprofesjonelle spørsmål i en rettssak.

Overrasket

Politibetjenten jobber til daglig ved ordensavdelingen påGrønland politistasjon. Hver tredje innbygger i politikretsen er innvandrer.Daglig, i en by som nå har 20 prosent av sin befolkning med opprinnelse utenforNorge, møter han likevel folk som er overrasket over at en utlending jobber iførstelinjetjenesten.

- Hadde jeg vært hvit, hadde denne saken endt heltannerledes, er Adnan Naeem overbevist om i dag.

Tabber

I dommen mot datteren kritiserte tingretten Oslopolitidistrikt for å ha gitt kvinnen forelegg for overtredelse av §§326 og 350fordi disse forholdene inntraff i samme sak som politivolden. Mor og datter bleinnbrakt til politihuset etter opptrinnet, og datteren ble ilagt et forelegg på5000 kroner. Politiets reaksjon ble betegnet som «oppsiktsvekkende liten».

Men Politiforum kan avdekke at både jurist og tingrettbegikk feil. Forelegget fikk kvinnen fordi hun også var ufin mot politikvinnensom innbrakte henne. Forelegget hadde ingen ting med Adnan å gjøre! Dermedskulle juristen aldri trukket tiltalen, og tingretten ei heller kritisertpolitiet...

- Saken skal ankes, ifølge juristen.

Fagdommer uenig

Fagdommeren i saken mot datteren var helt uenig med de tolekdommerne sine. Dommeren mener Adnan Naeem opptrådte korrekt i forhold tilhvilket tidspunkt han valgte å legitimere seg som politimann. Idet han bleslått, var han i ferd med å utføre en lovlig tjenestehandling. Det var helleringen tvil om at kvinnen begikk vold for å forhindre pågripelse, menerfagdommeren, som altså tapte avstemningen mot sine ufaglærte meddommere.

Mer politivold

Dommen moren fikk for vold, trakassering oglegemsfornærmelse mot Adnan, var ikke det eneste alvorlige hun ble dømt for.Hun ble også dømt for vold, legemsfornærmelse og trakassering av enpolitikvinne som kom for å pågripe henne etter at hun kræsjet i fylla og stakkav. Under inkvirering kalte hun politikvinnen «ei maktsyk politifitte».

55-åringen fikk en samledom på 75 dagers fengsel,45 000 kr i bot og førerkortet inndratt i tre år.