Savner storbytillegg

Ledelsen i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt betegner det som en «veldig ulempe» at distriktet ikke kvalifiserer til storbytillegg.

Publisert Sist oppdatert

Fürst & Høverstad-modellen gjør nemlig at distriktet kommer veldig dårlig ut når pengene skal fordeles.

– Vi har et ønske om at den modellen skal evalueres, og har fått signal om at det skal gjøres, sier stasjonssjef Jørn Schjelderup ved Haugesund politistasjon.

– At vi ikke får storbytillegget, er en veldig ulempe for oss, legger han til.

– Anstrengt situasjon

Fungerende politimester Edgar Mannes i politidistriktet, sier seg enig i at Fürst & Høverstad-modellen må evalueres.

– Vi ser på ressurssituasjonen som anstrengt, og den har blitt mer anstrengt de siste årene. Vi ser at pengebeløpene går opp, men at de frie driftsmidlene reduseres. Samtidig forvalter vi budsjettet vårt veldig nøkternt, og har fått til en god innsparing, sier Mannes, som fortsetter:

– Men en side er totalpotten fra Politidirektoratet, noe annet er fordelingsnøkkelen. Vår analyse er at forskjellene mellom distriktene er så store, at en må se på modellen.

Per i dag har politidistriktet 1,06 politiansatte per 1000 innbyggere, noe som er blant det dårligste i landet.

– Disse forskjellene er det viktig å gjennomgå, understreker Mannes.

– Vi forventer ikke å komme opp i to per 1000 til 2020, men ønsker oss et høyere tall, legger Schjelderup til.

Må tas på alvor

Begge to er velkjent med hvordan distriktets operative mannskaper opplever hverdagen.

– Medarbeiderne kjenner på kroppen at aktiviteten er høy. Vi har ikke mye sykefravær, men det er grunn til å ta på alvor signalene om at de synes det er tungt å stå i dette, understreker Mannes.

– Konsekvensene er at vi nå ser tegn til at maskinen går seg varm. Noen medarbeidere sliter, og føler det er for mange arbeidsoppgaver i forhold til bemanningen, sier Schjelderup.