Kvinnelige tillitsvalgte fra hele landet er denne uken i Oslo for å delta på PFs samling. Forbundssekretær Liv Ova Graham (innfelt) forteller om stor pågang.
Kvinnelige tillitsvalgte fra hele landet er denne uken i Oslo for å delta på PFs samling. Forbundssekretær Liv Ova Graham (innfelt) forteller om stor pågang.

Samler kvinnelige tillitsvalgte i PF for første gang

- Det er ikke lenger en mannsdominert etat, men en mannsdominert kultur, sier forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, Liv Ova Graham.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken arrangerer Politiets Fellesforbund sitt første motivasjonskurs for kvinnelige tillitsvalgte.

Målgruppen for samlingen har vært kvinnelige tillitsvalgte med lederspirer i magen. Det var 95 påmeldte til kurset, og 61 som får delta på samlingen i Oslo, inkludert foredragsholdere og observatører.

Frem til onsdag skal foredragsholdere snakke om likestilling, kjønnsbalanse, balanse mellom yrkes- og familieliv og prioriteringer i hverdagen - for å nevne noe. Målet med kurset er å gi kvinnene motivasjon til å påta seg høyere verv i fagforeningen og lederfunksjoner i politiet.

- Stor entusiasme

- Utvelgelsen av de i overkant 50 deltakerne som er her i dag, er blant annet basert på deres egne skriftlige begrunnelser for hvorfor akkurat de skulle få en plass på kurset. Hver enkelt av dem føler seg derfor spesielt utvalgt og inntrykket mitt er at de er svært glade for å få være her, og vi har opplevd svært stor entusiasme rundt arrangementet. PF vil løfte opp og vise frem våre topptillitsvalgte kvinner. Hvordan og hvorfor får de det til, hvilke prioriteringer gjør de og hva er bakgrunnen for at de står i vervene sine i dag?sier forbundssekretær i PF, Liv Ova Graham. Hun er helt ny opplæringsansvarlig i PF og har hatt ansvaret for å organisere alt i forbindelse med samlingen.

Kurset er i tillegg viktig for Politiets Fellesforbund, opplyser Graham.

- Kurset har også en stor symbolverdi. Det er symbolsk fordi PF med dette ønsker å vise at vi ser alle våre dyktige, kvinnelige tillitsvalgte vi har i vår organisasjon. Signalet fra PF er at vi ønsker å høre dere, vi ønsker dere opp og frem!

Les også: Refleksjon over det å være kvinne i politiet

HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen, gjestet samlingen for å snakke om hvorfor det er viktig med kvinnelige ledere i politiet.
HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen, gjestet samlingen for å snakke om hvorfor det er viktig med kvinnelige ledere i politiet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- Vi ønsker at dette skal være en arena for nettverksbygging for kursdeltakerne, der de kan knytte relasjoner, bli inspirert og motivert, sier Graham.

- Knallstart

- Kurset har hatt en knallstart med åpningen i dag, det er en fin miks av foredragsholdere med både interne krefter fra PF ved forbundsleder Sigve Bolstad og nestleder Unn Alma Skatvold, sier Graham.

I tillegg ga Lars Kollberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet faglig påfyll og HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet snakket om arbeidsgivers perspektiv på likestillingsarbeidet i etaten.

- Våre egne foredragsholdere har begge holdt personlige innlegg, der det handler om valgene du gjør som menneske. Det handler om valg og det handler om å prioritere. Det er også et viktig signal at forbundsleder kommuniserer verdibasert og viser gjennom aktive valg at han er en familieorientert.

- Mannsdominert kultur

Graham sier det er viktig for kvinner i politiet å få høre på kvinnelige kollegaer som har fått det til og som samtidig er aktive i etaten i dag.

- Det er viktig for kvinner i politiet å få høre røstene til de kvinnene som lykkes i lederposisjoner, og få dette direkte fra de kvinnene som er aktive i etaten i dag. PF ønsker å løfte disse frem fordi de nettopp er rollemodeller for oss alle sammen.

Opptakstallene ved Politihøgskolen 2015/2016 hadde en kvinneandel på 44 prosent. I politiet er 44 prosent av de ansatte i dag kvinner, men blant lederne i politistillinger i kvinneandelen i dag på bare 16 prosent.

Liv Ova Graham mener man må jobbe med kulturen for å få flere kvinnelige ledere i politiet.

- Politiet blir ofte omtalt som en mannsdominert etat, men tallene og statistikkene viser at det er i ferd med å bli kjønnsbalanse. Det vår etat sliter med i dag er en svært mannsdominert kultur, kvinnene de har vi allerede i politiet, de må bare få like muligheter og den plassen de rettmessig fortjener, fortsetter forbundssekretæren.

Tidspunktet er optimalt, ifølge Graham, noe hun mener det høye søkertallet beviser.