- Rusmisbrukere har det jævlig i Norge

- Åpenbare svakheter i norskrusomsorg.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) tar etoppgjør med norsk rusomsorg og sier den ikke henger sammen. Rusmisbrukerne hardet jævlig, sier han.

Ifølge NTB sier Hanssen det er mange åpenbare svakheter i norskrusomsorg og viser til manglende behandlingsplasser og boliger, for dårlig oppfølgingetter at man er skrevet ut av institusjon, dårlig samarbeid mellom stat ogkommune, og for lite fritids- og arbeidstilbud til pasienter som får metadon ogSubutex.

- Rusomsorgen henger ikke sammen. Dette er et medmenneskeligproblem som gir mye lidelse, sier Hanssen til Dagsavisen.

Han viser til at flere rusmisbrukere har en helsetilstandsom han kaller «helt forferdelig».

- De har det jævlig, sier helseministeren.

Hanssen sier at rusmisbrukere er blitt den aller mestforsømte gruppen i Helse-Norge.

- Rusfeltet er et umodent fagfelt der vi er langt unna å hadet helhetlige tilbudet vi ønsker oss, sier Hanssen. Han gjør det samtidigklart at han er ansvarlig for rusmisbrukere som ønsker behandling, og han erglad for at stasjonssjef KåreStølen på Grønland politistasjon i Oslo nå har reist debattenom at rusmisbrukere er syke mennesker som trenger hjelp, ikke fengsel.

Ifølge NTB vil Hanssen ha en forbedring på alle felt i russektoren, menprioriterer behovet for flere behandlingsplasser. Det blir mer penger tilrussektoren neste år, og enda mer året etter, og Hanssen stiller seg positivtil et forslag fra Stølen og politidirektør Ingelin Killengreen om å tilbyrusavhengige behandling med en gang de pågripes av politiet. (