Roser Beredskapstroppen

Gisseltakeren har forskanset seg i 4.etasje. Klokka tikkermot siste frist før han begynner å drepe.

Publisert Sist oppdatert

I en imponerende aksjon settes innsatsgruppen ned på taketmed helikopter, og i løpet av sekunder har de rappellert ned, fyrt av en solidsjokkladning, og tatt seg inn i bygget.

­- Glimrende demonstrasjon, sier Soffers Domeneque, leder av Belgiasspesialavdeling.

I slutten av mai var Beredskapstroppen vert for Atlas, denEuropeiske samarbeidsorganisasjonen for politiets spesielle innsatsgrupper ialle EU-land. Nærmere 80 spesialutdannede utsendinger fra søsterorganisasjonerav norske «Delta» var gjester.

Høyt på himmelen

Tre av Forsvarets Bell helikopter dundrer inn over Fornebuog går lynraskt i stilling over det høye øvingssenteret som Oslo-politietdisponerer. Ut av den åpne døra på helikoptrene firer to entringsgrupper seg uti «fastrope». En rappell uten andre sikringsmidler enn mannskapenes egnefingre. Et fall vil medføre alvorlig skade, kanskje død. Rappellen blir ikkeenklere av at det foregår under den voldsomme rotorvinden fra helikopteret, ogat hver mann er fullt rigget med verneutstyr, våpen og sprengladninger.

Hele operasjonen filmes av politihelikopteret som hengerhøyt på himmelen med superkraftige zoomlinser, og overfører bilder «live» viainternett til politiets operasjonssentral.

Innsatsgruppen fester lynraskt tauet på taket, ograppellerer videre ned fra taket til 5. etasje. Førstemann manøvrerer ensprengladning hengende en-to meter under seg utenfor vinduet de skal inn. Derjeg står, ca 70 meterunna, kjenner jeg sprengkraften i kroppen. Hvordan det var forBeredskapstroppens mann, eller for gisseltakerne innenfor vinduet, har jegegentlig ikke lyst til å finne ut. Etter eksplosjonen, klarerer nestemannrommet mens kollegaen i et elegant kjempesprang hopper ut fra veggen, og i enhalvsirkelformet rappell ender inn gjennom vinduet som nettopp er sprengtåpent. Våpenet er klart til å nedkjempe det som er igjen av motstandskraft irommet.

Samtidig ser vi at stigebilen kjører lynkjapt opp til byggetmed to andre entringslag. De følger samme taktikk, og sjokksprenger seg inn ibygget før de løper opp den stupbratte entringsstigen og går inn i bygget på etannet sted. Bare øvelsen med å løpe opp den stupbratte entringsstigen hadde forde fleste gitt et godt bidrag til å få opp pulsen. Legg så på faren for å fallesju meter ned i asfalten, og krydre med muligheten for å bli skutt av endesperat gisseltaker, og du får et lite bilde av hvilken adrenalin-eksponeringBeredskapstroppens lønnsmottakere får gjennom en ordinær dag på jobben.

Terror - en politioppgave

- Nå er vi klare, sier Soffers Domeneque.
Han sikter til at samarbeidet mellom de europeiskepolitistyrker nå har fått en felles kommunikasjonsplattform som gjør at de kandele kunnskap på tvers av landegrenser. Det var terrorangrepet 11. september påWorld Trade Center som ga støtet til at EU på høyeste politisk nivå besluttet åsamordne den europeisk politiinnsatsen mot terrorisme. Samarbeidsorganisasjonenhar fått navnet «Atlas».

At terrorbekjempelse i Europeisk sammenheng er definert tilå være en lov og orden-oppgave som sorterer under politiet er en motsats til denamerikanske tilnærmingen som har erklært krig mot terror, og definert dette somen militær øvelse. Det europeiske synet, både politisk og påtalemessig harheletiden vært samstemt i at terror er kriminalitet, og således skal det være enpolitioppgave å forebygge og sette inn tiltak når terror skjer.

Forankret i EU

I 2005 foretok EU den endelige beslutningen.
- Atlas har fått i oppgave å utvikle operative løsninger somalle medlemslandene kan ta del i. Vi har nå 34 forskjellige arbeidsgrupper, ogvi har 27 medlemsland med spesiell oppmerksomhet fra EUs høyeste politiskenivå, med EUs visepresident i front, sier Domeneque.

Det er vel kjent at de forskjellige europeiskespesialenhetene har kommet langt i metodeutvikling på sine forskjelligespesialområder. En ny øvelse for de alle vil være å dele dypt hemmeligestrategier og detaljerte måter å løse ekstreme situasjoner på. Dette erinformasjon som har vært bevart med dypeste hemmelighet for å unngå atterrorister skal være forberedt på det som kommer i politiets aksjoner.

- Nå kan vi hjelpe hverandre på tvers av Europaslandegrenser. Hjelpen kan være rådgivning, utstyr og i helt spesielle tilfellerogså mannskap, sier Domeneque.
Som tidligere sjef for politiets spesialstyrker i Belgia, ogsom leder av Atlas' entringsgruppe, skryter Domeneque av Beredskapstroppenetter demonstrasjonen ute på Fornebu.
- Jeg ser at de er meget profesjonelle i måten de løseroppdraget på, sier Domeneque smilende. Kruttrøyken fra sjokkbombene driver borti bakgrunnen. Ordet «kontroll» har gått ut på sambandet, gisseltakeren ernedkjempet. Tøffe steinansikter sprekker opp i joviale smil. Delta har beståttforan sitt mest kritiske og kunnskapsrike publikum noensinne.

Nyttig for beredskapstroppen

- Atlas-gruppen er det møtestedet for spesialstyrkene i alleEU-landene. Det er der vi treffer våre tidligere og nye samarbeidspartnere. IAtlas er det stor aktivitet på mange fronter, og det samarbeides på kryss avalle landegrenser i Europa. Nå har vi fått formalisert informasjonsflyten ogutviklingen som pågår å tvers av landegrensene. Det gjør at de respektiveenheter blir best mulig rustet til å løse sine oppgaver i kampen mot terror ogannen kriminalitet, sier Beredskapstroppens sjef, Anders Snortheimsmoen.