Responstid og måling

Publisert Sist oppdatert

Dette ble det varslet om:

I oktober 2007 slo politiansatte i Øst-Finnmark alarm om at nedskjæringer og budsjettkutt hadde ført til lengre utrykningstid og høyere terskel for å rykke ut.

Også befolkningen reagerte på det som ble beskrevet som nær «lovløse tilstander». Savnet etter måleparametere for forebygging og responstid ble sterkt understreket.

Også Politiets Fellesforbund etterlyste i 2010 en helhetlig tankegang rundt måleparametere enn bare å måle oppklaringsprosent og saksbehandlingstid.

Dette skjedde 22. juli:

Hendelsene denne dagen bar preg av mangel på krav til responstid og operativ beredskap. Både Oslo politidistrikt og Nordre Buskerud hadde minimal bemanning i ferietiden, beslutninger som bunner i budsjettprioriteringer og manglende beredskaps- og responstidskrav.

Mangelen på klare måleparametre bidro dermed til en forsinkelse av politiets utrykning til Utøya.

Dette skriver kommisjonen:

Politidirektoratet må etablere et tydelig målstyringssystem som dekker helheten i etatens oppgaver, og sørge for sammenheng mellom mål, prioriteringer, ressurs- og bemanningsplanlegging, ressursbruk og rapportering. Den operative virksomheten må forsterkes. Tydelige krav til responstid, responskvalitet og samsvar mellom oppgaver og bemanning må etableres.