Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen snakket til PFs lokallagsledersamling tidligere i dag.
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen snakket til PFs lokallagsledersamling tidligere i dag.

Regjeringen lover 300 frie millioner kroner til distriktene

Justis- og beredskapsmister Anders Anundsen lover friske penger i forslaget til neste års statsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget til neste års statsbudsjett legges fram 6. oktober. Der kommer regjeringen til å styrke budsjettene til politidistriktene.

I overkant av 295 millioner – nesten 300 millioner – tildeles politidistriktene i 2017. Etter år med trange budsjetter, kommer omsider midler politimestre og tillitsvalgte lenge har ønsket seg: Et stort beløp uten øremerkinger.

– Dette er frie midler politidistriktene kan brukes som de vil. De er ikke knytta til reformen eller reformbehovet, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til PFs lokallagsledersamling i dag.

Skal demme opp for kostnader til sentrale prosjekter

Politiet har en rekke store sentrale prosjekter foran seg. Disse koster milliarder over de kommende årene, og har ført til at Politidirektoratet har måttet trekke inn penger fra distriktene for å kunne finansiere prosjektene.

– Det er krevende for POD å finansiere sentrale prosjekter. Derfor har de kuttet budsjettene i distriktene. Derfor foreslår vi å styrke med nesten 300 millioner kroner, for at distriktene skal kunne håndtere det dagligdagse arbeidet i tillegg til reformarbeidet, bekjentgjorde Anundsen i dag.

Justis- og beredskapsministeren kunne ikke love hvor mye hvert enkelt distrikt får økt sitt budsjett eller hvor mye POD vil trekke inn neste år. I teorien kan POD velge å trekke inn så mye at distriktene tross 300 nye millioner går i null eller fortsatt får redusert budsjettene sine. Men Anundsen lover at selv om POD vil trekke inn midler fra distriktene også i 2017, så vil ikke budsjettene reduseres.

– Jeg kan ikke si nå hvor mye distriktene vil øke budsjettene sine. Men jeg kan si at vi ikke skal havne i en situasjon der noen skal ned, og at vi bør i en situasjon der distriktene kommer godt opp. De sentrale prosjektene vil forstsatt spise seg inn i lokale budsjetter, men de 300 millionene kommer i tillegg, slik at man får en reell effekt.

- Vil dere legge noen bånd på Politidirektoratet og hva som kan trekkes inn sentralt for å sørge for at distriktenes budsjetter faktisk vil øke?

– Vi driver rammefinansiering med tildelingsbrev, så det er i utgangspunktet opp til politiet å vurdere hvordan pengene brukes. Når vi nå øremerker 300 milioner til distriktene, så er det derfor en utradisjonell måte å finansiere på. Det kan ha konsekvenser for andre ting, men det sørger for at distriktene får et løft og det er noe vi mener er viktig, sier Anundsen til Politiforum.

Vil jevne ut ulikheter med distriktene

Anundsen gjorde det også klart at regjeringen korrigerer tildelingsmodellen fra 2017. Den har ifølge ministeren gjort at noen distrikter får et romsligere budsjett enn andre.

– Vi vil gjøre korrigeringer basert på at noen distrikter kommer dårligere ut enn det for eksempel befolkningstettheten skulle tilsi. Disse forskjellene er ubegrunnede forskjeller. Vi vil bruke disse pengene til å jevne ut forskjellene, ved å korrigere modellen vi tildeler penger etter fra 2017.

Justis- og beredskapsministeren signaliserte også at regjeringen vil fortsette å finansiere stillinger for nyutdannede politifolk, slik de har gjort til nå.

– Må ikke tukle med pengene

PF-leder Sigve Bolstad er fornøyd med pengene som nå kommer. Men han er klar på at pengene som kommer må gå hele veien til politidistriktene, uten at noe forsvinner på veien.

– Ingen kan tukle med pengene. Ministeren har vært klar på at dette er friske midler. De skal ut til distriktene der det er for stramt, sier Bolstad.

Spesielt fornøyd er han med at pengene ikke er øremerkede bestemte formål og kommer på toppen av resten av budsjettet.

– Disse pengene skal ikke brukes på beredskapssenter, lønssenter i Kristiansund eller IKT-prosjekter. De skal ut til distriktene. Det er viktig for oss at det heller ikke er noe hinder for å bruke pengene på personalpolitiske tiltak hvis distriktene ønsker det, forteller PF-lederen.

PF-leder Sigve Bolstad og justisminister Anders Anundsen i hyggelig passiar, etter at sistnevnte lanserte en budsjettoverraskelse.
PF-leder Sigve Bolstad og justisminister Anders Anundsen i hyggelig passiar, etter at sistnevnte lanserte en budsjettoverraskelse.
Powered by Labrador CMS