Rune Glomseth bor på Hamar og jobber på PHS i Oslo. Sånn vil han at det skal fortsette.
Rune Glomseth bor på Hamar og jobber på PHS i Oslo. Sånn vil han at det skal fortsette.

Reagerer på regjeringens overraskende flytte-idé: – Korttenkt

Tanken om å flytte PHS ut av Oslo slo ned som en bombe på Høgskolen. Førsteamanuensis Rune Glomseth og rektoren er lite imponert over regjeringens forslag.

Publisert Sist oppdatert

– Å flytte Politihøgskolen fra Oslo er korttenkt.

Det tvitret førstemanuensis i organisasjon og ledelse ved PHS, Rune Glomseth, fredag morgen. Torsdag åpnet regjeringen sammen med partiet Venstre, for å flytte Politihøgskolen (PHS) ut av Oslo, som et ledd i å desentralisere arbeids- og studieplasser.

– Mitt perspektiv er først og fremst av faglig og kompetansemessig art. Jeg vektlegger sterkt at Politihøgskolen skal være en spydspiss faglig sett både på undervisning og forskning. Dette krever fysisk og reell nærhet til de viktigste og sentrale fagmiljøene i justissektoren og til akademia. Årsaken til dette er at jeg tror denne kontakten er viktige forutsetninger for å utvikle og befeste PHS som utdannings- og forskningsinstitusjon med nær kontakt med praksis- og fagmiljøene i politiet som ligger i front. Dette sikrer en god og solid politiutdanning og dermed et godt politi, utdyper Glomseth overfor Politiforum.

Nå skal forslaget utredes av regjeringen.

Samarbeider med en rekke aktører

Politihøgskolen har et tett samarbeid med Politidirektoratet, bare noen hundre meter nedi gata. Riksadvokaten er viktig for utvikling av politikk, retningslinjer og arbeidsmetoder. Faglig kompetanse finner PHS hos Økokrim, Kripos og Oslo politidistrikt, ramser Glomseth opp:

– Dette er politifaglige og juridiske ekspertmiljøer som PHS samarbeider tett med og som bidrar i en rekke utdanninger og i faglig utvikling. Fysisk og relasjonell nærhet til disse bidrar til å styrke den faglige plattformen PHS må ha. Både undervisning og forskning ved PHS er tjent med dette. Å ikke ha nærhet til disse miljøene vil kunne påvirke en rekke utdanningstilbud og forskning ved PHS negativt.

Disse miljøene deltar i evalueringer, utviklingsarbeid og med operative ressurser på flere områder for PHS. Mange lærere og instruktører hentes også inn herfra.

– Det finnes selvsagt gode fagmiljøer også i andre deler av landet, men de faglige ekspertisemiljøene som PHS har og fortsatt bør samarbeide tett med er alle i Oslo, sier Glomseth.

For PHS er det også viktig at andre utdanningsinstitusjoner ligger i nærheten.

– Likedan har PHS samarbeid med andre viktige institusjoner som flere fagmiljøer Universitetet i Oslo som for eksempel Juridisk fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Rettsmedisinsk institutt og andre. Vi ser fra andre land, som England, at man der vektlegger kontakt og samarbeid mellom politiutdanningsinstitusjoner og akademia. Dette er en trend jeg tror også vil styrke seg i Norge. Da trenger vi lokalisering nær disse miljøene.

– Bør veie tyngre en desentralisering

Glomseth, som har pendlet mellom Hamar og PHS i mer enn 15 år, mener det å opprettholde de faglige miljøene bør veie tyngre enn desentraliserende argumenter.

– For meg som bor på Hamar, hovedstaden i Innlandet, ville det selvsagt vært fint om PHS ble flyttet hit. Det ville være praktisk og enkelt for meg. Det ville skapt arbeidsplasser i en interessant by og i en voksende del av landet ikke langt fra Oslo eller Gardermoen. Det ville åpenbart vært positivt for Hamar og Innlandet. Men jeg synes faglige hensyn bør veie tyngre enn utflytting av offentlige arbeidsplasser spesielt når det er snakk om politiet og utviklingen av dette som kunnskapsorganisasjon og stadig viktigere aktør for å sikre samfunnets trygghet.

Det handler om kvaliteten på polititjenestemenn og –kvinner, mener han.

– Ytterst sett handler det om kvaliteten på polititjenestene i Norge.

Rektor mener PHS settes i spill

De samme argumentene argumenterer rektor Nina Skarpenes med i en pressemelding fredag ettermiddag. I går fortalte hun Politiforum at hun aldri hadde hørt om planene. De kom like overraskende på henne, som på resten av Politi-Norge.

– Det er viktig å understreke at det er snakk om en utredning, men vi tar signalene på alvor og melder oss på behandlingen av denne saken, sier Skarpenes i pressemeldingen.

Norge har i flere år brukt millioner på å utrede en ny PHS i Oslo eller Osloområdet. Det nye forslaget er et taktskifte, der PHS settes i spill på en ny måte, mener rektoren.

– Vi har utredet forslag om en ny Politihøgskole i Oslo eller Osloområdet. Gjerne et nytt bygg med tilstrekkelig kapasitet, også med tanke på fremtidige behov. Politidirektoratet og departementet er godt kjent med dette. Nå er diskusjonen om vi skal flytte vekk fra hovedstaden, og det er noe helt annet. Vi skal være tett på den videre håndteringen av dette, lover Skarpenes.