Reagerer på Politiforums tall

Én av PFs ansvarlige for økonomi og regnskap reagerer på hvordan tallene presenteres av Politiforum i «pensjonssaken».

Publisert Sist oppdatert

Jeg leste Politiforums artikkel «PF-sjef med millionlønn – samtidig med full pensjon» på politiforum.no den 20.05.15 og jeg reagerer på hvordan tallene i saken blir presentert for leserne. Beløpene stemmer ikke overens og det sammenlignes på feil grunnlag. Jeg er økonom og jobber på Forbundskontoret, så dette kommer tydelig frem for meg. Dessverre har ikke alle Politiforums lesere samme forutsetninger som meg for å se dette.

«Generalsekretæren er en kostbar mann for de 14.500 PF-medlemmene, med en prislapp for PF på mellom 1,7 og 1,8 millioner kroner i året». Politiforum skriver at generalsekretæren har en lønn på over en million, hjemreiser for rundt 120.000, gratis leilighet med en anslått verdi tilsvarende årsleie 180.000 og pensjonsordning med verdi 150.000. Summert blir dette 1,45 millioner. Jeg manglet 250.-350.000 for å komme opp i 1,7 - 1,8 millioner, så jeg sendte Politiforum en mail for å se hvordan regnestykket deres gikk opp.

Redaktør Ole Martin Mortvedt svarte at de gjorde en endring i artikkelen – "mellom 1,7 og 1,8 millioner kroner" ble til "rundt 1,7 millioner kroner". Han sendte meg oversikten over kostnadene de mener PF har på Øverkil, som viser at også arbeidsgiveravgiften til staten på 14,1 % er lagt til. Dette er riktignok en kostnad for PF og som økonom skjønte jeg at denne avgiften trolig lå i beløpet. Spørsmålet er om leserne forstår det når det ikke blir nevnt i artikkelen? Politiforum fremstiller jo hele beløpet som goder for generalsekretæren! Selv med arbeidsgiveravgiften lagt til, går ikke Politiforums regnestykke opp. Dette skyldes at de ikke har oversikt over generalsekretærens sosiale utgifter, skriver Mortvedt.

I fagforeningssammenheng kommer generalsekretær Lars Øverkil godt ut, leser jeg i artikkelen. Generalsekretærens lønn var i 2014 kr 1.016.640. Dette står i notene til PFs årsregnskap og er ingen hemmelighet. I følge Dagens Næringsliv tjener 17 ledere i norske fagforeninger mer enn én million for vervet. Har da Politiets Fellesforbund satt generalsekretærens lønn urimelig høyt?

Generalsekretæren «drar inn verdier for godt over to millioner kroner i året», skriver Politiforum. Og «til sammenligning» hever LO-sjef Gerd Kristiansen rundt 1,6 millioner kroner i lønn og honorarer. Dette er da ikke sammenlignbart! Politiforum skriver ingenting om at Kristiansen også er pendler som Øverkil. I følge NRKs nettside har hun dekket pendlerbolig, pendlerreiser, fri bil, god pensjonsavtale og etterlønnsavtale. Og for å sammenligne må vi ikke glemme å legge til arbeidsgiveravgiften, som også er en del av de «godt over to millionene» Politiforum hevder generalsekretæren «drar inn».

Hovedoppslaget i artikkelen er at generalsekretæren mottar full pensjon i tillegg til sin lønn fra PF. Det er usikkerhet rundt prosessen i dette. Hva er sagt og hva er gjort? Jeg skal ikke gjøre en vurdering om det var riktig av Politiforum å publisere saken. Det får andre gjøre. Det jeg reagerer på, er måten dette er blitt gjort på. Hvis Politiforum hadde en god sak, kunne de da ikke bare lagt fram fakta på en riktig og forståelig måte? Jeg får en følelse av at de bevisst «blåser opp» tallene sine og villeder leserne. Politiforum er et blad som har vunnet priser for glimrende journalistikk, og jeg må si at jeg er skuffet over nivået de legger seg på i denne artikkelen. Det får en kontoransatt i PF som meg til å lure - hva er den egentlige agendaen her?

Heidi Fagerli er én av tre lønn- og regnskapsansvarlige som jobber i PF.