Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).
Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

PST får 97 millioner

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) får 90 millioner til et nytt analysesystem, melder VG.

Publisert Sist oppdatert

Analysesystemet skal ifølge avisen bidra til å bedre kvaliteten og effektivisere virksomhetens oppgaveløsning.

– Dette vil sette PSTs enda bedre i stand til å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Kvaliteten på analysarbeidet og trusselvurderingene er helt avgjørende for å kunne treffe de rette forebyggende og operative tiltak mot terror og alvorlig kriminalitet, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) i justiskomiteen til VG.

– PST behandler store mengder data. Det nye analysesystemet vil sette PST bedre i stand til å forhindre et terrorangrep på norsk jord og gi bedre beslutningsstøtte til regjering, politi og forsvar, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding.

«Det nye systemet gjør at PST kommer raskere fra analyse til handlinger som forhindrer terror. Beslutningsgrunnlag vil kunne bli utarbeidet både raskere og med høyere kvalitet enn hva som er tilfellet i dag. Dette var også ett av forholdene som evalueringene etter 22. juli pekte på. Analysesystemet skal bidra til økt effektivitet i PST og bidra til å styrke personvernet og EOS-utvalgets legalkontroll med tjenesten fordi det sikrer sporbarhet og innsyn i data», heter det videre i pressemeldingen.

PST får dessuten 7 millioner ekstra til å håndtere spionasje i det offentlige rom, og den totale ekstrabevilgningen blir da på 97 millioner kroner.

Her er de andre politilekkasjene fra statsbudsjettet, som legges fram klokka 10.00 i dag.