Stabs- og lederutviklingsprogrammet består blant annet av ulike samlinger, som her på Stavern.
Stabs- og lederutviklingsprogrammet består blant annet av ulike samlinger, som her på Stavern.

– Prioriterer distriktene med størst behov

Selv om 20 av 27 politidistrikter tas ut av stabs- og lederutviklingsprogrammet, går andre kompetansetiltak som normalt for alle distriktene.

Publisert Sist oppdatert

20 av 27 politidistrikter tas ut av stabs- og lederutviklingsprogrammet ved Politihøgskolen.

Det kunne Politiforum fortelle i går.

Beredskapsdirektør i Politidirektoratet (POD), Kaare Songstad, skriver til Politiforum at de har valgt å videreføre programmet for distriktene der behovet er størst.

– Etter en helhetsvurdering har vi besluttet å starte med syv store politidistrikter der behovet er størst, sier Songstad.

Andre tiltak går som normalt

Alle distriktene vil fortsatt ha tilgang programmets e-læringsmodul. Denne består av en internettside med forelesninger og annet opplæringsmateriell til stabene. De andre delene i det to år lange programmet, deriblant lokale samlinger og samlinger ved PHS i Stavern, utgår for de 20 distriktene.

Men POD har ikke planer om å prioritere de syv distriktene framfor de andre ved andre kompetansetiltak enn stabs- og lederutviklingsprogrammet.

– Andre kompetansetiltak som er planlagt vil gå som normalt, forsikrer Songstad.

– I påvente av færre politidistrikt

I løpet av høsten kan det komme en avklaring om ny distriktsstruktur i politiet. Dette er bakgrunnen for at syv distrikter får fortsette og 20 tas ut.

– I påvente av en ny organisering av politiet med færre politidistrikt, har POD besluttet å endre prioriteringsrekkefølgen på stabskursene som holdes i Stavern. Dette ble det orientert om på politisjefmøtet i Bergen i sommer, forklarer Songstad.

– Vi vil komme tilbake til hvilke politidistrikt som eventuelt vil bli tilbudt programmet i Stavern på et senere tidspunkt. Vi skal jobbe kontinuerlig med å utvikle kompetansen i politiet i årene framover, slår beredskapsdirektøren fast.