Politistudentene vraker politiet

Aldri før har så mange studenter ved Politihøgskolen valgt andre karriereveier enn politiet.

Publisert Sist oppdatert


Totalt har 39 av årets studentkull på 354 elever vedPolitihøgskolen valgt andre karriereveier enn politiet. Eirik Lundblad Næsheimvraket politiet til fordel for en lederstilling i Kirkens Nødhjelp.

Aldri tidligere har flere politistudenter sluttet i politietog valgt andre arbeidsgivere enn nå. Sett i sammenheng med den situasjonen sompolitiet nå befinner seg midt i, er det lite som tyder på at flukten frapolitiet er et tilbakelagt stadie. Justisminister Knut Storbergets storsatsingpå nye politistudenter blir dermed kraftig punktert hvis trenden holder seg.

Beklagelse

Tallene som Politiforum kan presentere i dette nummeret eroppsiktsvekkende og alarmerende for politiet sin del. Undersøkelser somPolitiforum har gjort, viser at over en hel skoleklasse av avgangsstudenter vedPolitihøgskolen valgte å gjøre noe annet etter siste eksamen enn å satse påpolitiyrket. Dette er tall som ikke er tallmagi, men rene faktatall oppnådd medat vi har vært i kontakt med hver enkelt på listen.

For tre år siden var det 360 som kom igjennom nåløyet tilPolitihøgskolen. Av disse var det seks som valgte å slutte før avgangseksamen.Kun 306 av de 360 valgte å begynne i politiet. Det gir over 13 prosent lekkasje- før de engang har begynt å motta lønningene som mange politifolk synes er forlave. Politidirektoratets prognose har vært fem prosents avgang. Politiforumsberegninger viser at fratrekk for alle de som slutter, det blir tilgjengelig 25nye politifolk i løpet av 2008. Ikke 78 som Politidirektoratets bemanningsplanhar lagt til grunn. Med denne lekkasjestrømmen vil det ta lang tid før dagensunderdekning på 300 politiutdannede er dekket opp.

- Politiet er ikke konkurransedyktige opp mot noen andrebransjer. Lønna jeg har i dag er milevis unna det jeg ville tjent i politiet.For meg var valget enkelt, sier Eirik Lundblad Næsheim som startet iungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp, Changemaker, i august somadministrativ leder.

Tar det for gitt

Eirik Lundblad Næsheim er ikke overrasket at tallet er såhøyt som 39 for inneværende år. Selv mener han politiet og Politihøgskolennærmest har tatt det for gitt at de som tar politiutdannelse skal inn i etaten.Realiteten er ifølge Lundblad Næsheim en helt annen.

- Det er liten tvil om at ledelsen i politi-Norge ikke seralvorligheten som nå inntar etaten. Den lønnen som nyutdannede blir tilbudt ipolitiet i dag, er ikke nok til å få det til å gå rundt for mange. Flere måbelage seg på 120-130 prosent stilling for å klare seg økonomisk. For meg varikke det aktuelt. Jeg vil gjerne jobbe i politiet og verken skiftarbeid ellerrisiko er negativtså lange man får lønn som står i stil til dette. Uansett såhar jeg god samvittighet for valget jeg har tatt, sier Eirik Lundblad Næsheim.

Ifølge Lundblad Næsheim er utdannelsen han har fått vedPolitihøgskolen særdeles anvendelig. Stadig flere finner nettopp ut dette oghan tror flere og flere vil velge andre yrker også i fremtiden etter endtutdannelse ved Politihøgskolen.

- Dette er neppe en tilfeldighet og et engangstilfelle, sierhan, og legger til:

- Jeg har flere kullkolleger fra Politihøgskolen som harsagt at de gjerne gjør noe annet snart, men at de vil jobbe i politiet førstfor en liten periode for å få noe arbeidserfaring.

12 millioner ut av vinduet

Hos Politihøgskolen opplyser administrasjonssjef EliVogel-Hovde at en elev koster samfunnet mellom 250.000 - 275.000 kroner ferdiguteksaminert. Det gir en økonomisk lekkasje av kompetent politikompetanse tilen verdi av rundt 12 millioner kroner. Vogel-Hovde presiserer at tallene kun eren pekepinn, og basert på et opptak på 360 studenter.

- «Prisen» for en bachelorstudent kan ikke uten videremultipliseres opp med en gitt økning eller reduksjon i antall studenter,understreker Vogel-Hovde.

Hvis lekkasjene ut av politiet ikke stanser, vil 72 av de552 som Storberget nå vil utdanne ikke begynne i politiet. Det betyr nye 18millioner bortkastete kroner. Hvert år. Kanskje det er bedre å bruke noe avpengene på å stanse flukten bort fra politiet?

Bedre lederskap

Politimester Nils Kristian Moe i Sør-Trøndelag har selv værtute av etaten fra 1995 og frem til februar 2008. Han mener det alltid vil væreflyt av folk i alle utdanningskategorier, også innenfor politiet.

- Ideelt sett burde vi selvsagt ha klart å beholde alle somgikk ut av skolen. Men det er klart dette er en utfordring for politiet. Vi ernødt til å ha mer å tilby enn høyere lønn. Vi må gjøre tjenesten attraktivgjennom mer spennende arbeidsoppgaver og dyktige ledere, sier Nils KristianMoe.

Regnestykket

  • 360 politistudenter begynte høsten 2005
  • 354 uteksaminerte
  • 39 valgte å ikke begynne i politiet
  • 164 som gå av med pensjon i 2008
  • 123 sluttet i 2007 - trolig er tallet

høyere for 2008*

  • Sum: En økning på 28 politifolk fra januar 2008 til januar2009

* Politiforums tall innhentet fra PFs lokallagsledere imars 2008