Det er politisk flertall mot bevæpning av politiet. AP søtter eget nei-forslag fra Venstre.
Det er politisk flertall mot bevæpning av politiet. AP søtter eget nei-forslag fra Venstre.

Politisk flertall mot generell bevæpning

Venstre stiller eget forslag i Stortinget der de sier nei til generell bevæpning. AP støtter forslaget.

Publisert Sist oppdatert

Da regjeringen sendte ny våpeninstruks for politiet på høring i høst, åpnet de for generell bevæpning av politiet i de distriktene Politidirektoratet mener det er nødvendig. Det ønsker ikke partiet Venstre noe av, og derfor fremmet partiet 25. november et eget forslag i Stortinget for å sette en stoppe for generell bevæpning.

– Stortinget ber regjeringen legge fram en sak som klargjør at generell bevæpning i politiet ikke skal finne sted, heter det i forslaget fra Venstre.

Og til VG i går gjorde leder for Justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik, det klart at AP vil støtte forslaget fra Venstre.

– Det vil varig endre politiets sivile preg. Det kan dessuten ikke forsvares at regjeringen vil innføre alminnelig, generell bevæpning med så lite fakta for hånden, sier Tajik til VG.

Flertallet sier nei

Ifølge NTB er det dermed politisk flertall mot generell bevæpning. De resterende partiene på Stortinget er nemlig også motstandere av generell bevæpning.

– Regjeringens forslag mangler politifaglig begrunnelse, sier Tajik til NTB.

Dette peker også forslagsstillerne fra Venstre på i sitt forslag.

– Det er sterkt beklagelig at spørmålet om generell bevæpning av politiet ikke er blitt utredet. Forslagsstillerne reagerer også på at spørsmålet om generell bevæpning skal overlates til politiet selv. Politiets rolle og oppgaver i et rettssamfunn som det norske er i høyeste grad et spørsmål for norske myndigheter, for fellesskapet og for folkevalgte organer å ta stilling til, står det i forslaget fra Venstre.

Nettopp at regjeringen åpner for at politiet selv skal kunne avgjøre generell bevæpning i de distriktene der de mener det er påkrevd, er imidlertid noe Politiets Fellesforbund og Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten har støttet opp om. De mener det er den politifaglige vurderingen bør ligge til grunn.

Mener fremskutt lagring er nok

Både forslaget fra Venstre og Tajik vil beholde fremskutt lagring.

– Vi ser behovet for å få ned tiden det tar å få lov til å finne frem våpenet, også når det er lagret i bilen. Men vi er åpen for å flytte beslutningen bort fra politimester eller vakthavende jurist – og over til operasjonsleder, sier Tajik til VG.

Å flytte ansvar fra politisjef til operasjonsleder er også et punkt i forslaget til ny våpeninstruks fra regjeringen, og har fått støtte fra flere hold.

Det spesifikke nei-forslaget fra Venstre skal nå behandles i Justiskomiteen. Debatt og vedtak i Stortinget vil trolig skje til våren.