Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i Stortinget i dag.
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i Stortinget i dag.

Politireformen er vedtatt

– Jeg er stolt av norsk politi.

Publisert Sist oppdatert

I dag diskuterte politikerne Nærpolitireformen i Stortinget. Etter at regjeringen og Venstra la fram sitt forslag til politireform i vinter, kom de til enighet om reformen også med Krf og Arbeiderpartiet forrige søndag.

Enigheten preget også debatten i dag, som endte med at Nærpolitireformen ble vedtatt.

Ap, Krf, Venstre, Høyre og Frp var glade for reformen de mener nå har lokal forankring, skjerper fokuset på lederskap, løfter etterforskning og tydeliggjør nasjonal kriseledelse.

– Jeg ser at politidirektøren er her. Alle politimestrene, sjefene for særorganene og fagforeningene er her. Det viser hvor viktig det som skjer her i salen er for dem. Jeg er stolt av norsk politi, sa Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Senterpartiet og SV mot røkla

Miljøpartiet, SV og Senterpartiet har valgt å stå utenfor forliket om politireformen. SV og Senterpartiet uttrykte skepsis til distriktsstruktur, og spesielt til å flytte myndigheten til å legge ned tjenestesteder fra politisk nivå til Politidirektoratet. Spesielt Marit Arnstad i Senterpartiet var kritisk fra talerstolen:

– Nedlegging av lensmannskontorer er rasering av lensmannskontorene. Lokalt tilstedeværende politi kan gå inn i miljøer, være forebyggende og fange opp personer som havner på skråplanet. Slik forebygging kan ikke erstattes av en politikontakt som har kontortid i kommunen én gang i uka, sa Arnstad.

– Det flyttes for mange beslutninger fra demokrati til byråkratiet. SV mener det fortsatt bør være departement som skal ta avgjørelser om tjenestested. Dette er viktige avgjørelser vi må ta et politisk ansvar for, og det vil bli tatt flere hensyn før avgjørelsen når politikerne bestemmer enn hvis bare fagetaten (Politidirektoratet, journ. anm), sa Bård Vegar solhjell fra SV.

Arnstad holdt fram:

– Reformen vil gi mer ulikhet. Sentralisering gir ikke mer lokalt politi. Er det OK å bytte ut lensmannskontorer med noen biler her og der, spurte Arnstad.

Men med kritikken fulgte svar fra flertallet som nå er enige om reformen.

– Jeg har tillit til de kommunene som sier at de får bedre beredskap ved å legge ned sitt eget og heller styrke kontoret i nabokommunen, svarte Kjell Ingolf Ropstad fra Krf.

– Det er kjent at Senterpartiet tviholder på gårsdagens prinsipper for politiet, sa Peter Frølich fra Høyre.

– Det er sjelden vi har hørt slik mistillit til politiet, der man tror at det første politiet vil gjøre er å legge ned mest mulig og gjøre det værre for innbyggerne, bemerket Ulf Leirstein fra Frp.

Historiske endringer

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen mener dagens debatt var historisk. I samme ordelag omtalte Anders B. Werp fra Høyre reformen og tiden som kommer.

– Stortinget gir i dag et oppdrag til justisdepartementet, og dermed også til politiet, som blir krevende og viktig. Politiet nå skal starte organisasjonsprosesser, fagutviklingsprosesser og lederutviklingsprosesser i et omfang som savner sidestykke i norsk politis historie. Stortinget har store forventninger og vi stiller sterke krav. Jeg ønsker alle involverte lykke til, sa Werp fra talerstolen.

Fra nyttår starter iverksettelsen av Nærpolitireformen. Men selv om de er enige om reformen som i dag ble vedtatt, stilte Arbeiderpartiet enkelte kritiske spørsmål til justisministeren.

– Hva har Justis- og beredskapsministeren lært fra asylbarnsaken som gjør at disse endringene nå virkelig blir fulgt opp, spurte Hadia Tajik.

– Jeg lærer. Og jeg vil selvfølgelig følge opp nøye opp overfor Politidirektoratet og politimestrene. Jeg skal være tydelig, svarte Anundsen, og la til at de har tjuvstartet og er i gang med å forberede deler av reformen allerede.

Slik blir det nye politi-kartet: