Engasjementet rundt Nes lensmannskontor har vært stort lokalt.
Engasjementet rundt Nes lensmannskontor har vært stort lokalt.

Politimesteren snur: Nes lensmannskontor overlever

Tre nye lensmannskontorer overlever i Øst.

Publisert Sist oppdatert

Nes, Nittedal og Lørenskog lensmannskontorer overlever etter alt å dømme politireformen. Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt, la i dag fram sin anbefaling tjenestestedsstruktur, etter at kommuner, lokalsamfunn og andre høringsinstanser har sagt sitt.

Hasseldal velger å opprettholde de tre lensmannskontorene, som han tidligere har foreslått å legge ned.

– Jeg er stolt og glad over det engasjementet kommuner og innbyggerne viser for politiet. Det betyr at publikum bryr seg om sitt lokale politi, sier han i en pressemelding.

Dermed kan innbyggerne i Nes, som møtte opp i hopetall i fakkeltog, leverte inn underskrifter og buet på politimesteren i slutten av november, fortsatt oppsøke lensmannskontoret i hjembygda.

I sitt opprinnelige forslag, foreslo Hasseldal at hele Øst politidistrikt, som består av sammenslåtte Østfold, Follo og Romerike politidistrikter, bare skulle ha åtte tjenestesteder. Nå blir tallet trolig 11, og alle de tre nye ligger på Romerike.

Lensmannsbetjent fortsatt usikker: – Ikke en tjenesteenhet

Vidar Aasvangen, politimann og tillitsvalg ved Nes lensmannskontor, har vært klar på at kontoret bør opprettholdes som i dag. Tross at Nes fortsatt skal eksistere, er han ikke fornøyd med at lensmannskontoret skal være et tjenestested og ikke en tjenestenhet.

– Jeg er veldig glad for at Nes fortsatt er på kartet og jeg tror at hvis ikke engasjementet hadde vært stort, så hadde det ikke vært å finne på kartet i dag. Men vi er et tjenestested som ligger under Eidsvoll, og det gjør at jeg er usikker på innholdet og ressurstilførselen hos oss. Hva får vi? Får vi én politikontakt eller mange forebyggere? Det er uvisst, sier Aasvangen.

Ut 2019 vil lensmannskontoret drives stort sett som i dag. Men etter at leiekontrakten går ut, er framtiden mer usikker.

I dag har Nes lensmannskontor åpent alle hverdager. I framtiden lover ikke politimesteren mer enn tre dager åpent i uka. Vakt- og beredskap og etterforskning skal i hovedsak drives fra Eidsvoll, ifølge anbefalingen fra politimesteren.

LES OGSÅ: