Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad. Her fra en tidligere pressekonferanse.
Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad. Her fra en tidligere pressekonferanse.

Politimesteren: – Skal ha fokus på ledelse

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

Ingen av de fire varslerne i Hordaland politidistrikt ble utsatt for gjengjeldelse i strid med forbudet i arbeidsmiljøloven, konkluderte advokatselskapet Wiersholm med i dag.

Politimester Kaare Songstad møtte pressen i Bergen i ettermiddag. I rapporten fra Wiersholm presiseres det at varslerne varslet forsvarlig da de sa ifra om kritikkverdige forhold. Songstad i Vest politidistrikt sier de skal bruke rapporten til å lære.

– Selv om rapporten nå foreligger, påpekes det at de underliggende utfordringene ikke er løst. Rapporten skal nå benyttes i læringsøyemed, der jeg særlig vil ha fokus på hvordan ledelse utøves i Vest politidistrikt, sier Songstad i pressemeldingen.

– Reformen vil gi endringer i ledelsen

Gjennom politireformen vil det bli endringer i ledelsen i Vest politidistrikt, går det fram av pressemeldingen.

– Jeg vil ha trygge ledere som er gode på samhandling og dialog. Det bygger tillit internt og tillit hos befolkningen. Jeg opplever også en stor vilje hos mine medarbeidere til å bidra til dette, sier Songstad.

Politimesteren sier han vil skape et godt ytringsklima.

– Jeg vil arbeide for å etablere et ytringsklima hvor mine medarbeidere kan komme med kritiske ytringer, og der det samtidig skapes forståelse og aksept for arbeidsgivers beslutninger og styringsrett. Samtidig vet vi at ikke alle saker lar seg løse der de oppstår, og da er det viktig å ha godt kjente systemer for varsling og god ivaretakelse av varslerne. Medarbeidere hos meg har nå vært gjennom flere undersøkelser og granskninger. Det er svært krevende å stå i denne typen granskninger og undersøkelser – for de som har varslet, for de påvarslede og for alle andre medarbeidere i distriktet, sier han.

Har iverksatt følgende tiltak

Vest politidistrikt gjør det klart at de har iverksatt følgende tiltak.

• Styrket HMS-arbeidet: Politidistriktet har identifisert syv problemområder innen HMS, der det er igangsatt konkrete forbedringstiltak,i tråd med det som ligger i et pålegg distriktet tidligere har fått fra Arbeidstilsynet.

• Oppretter varslingsgruppe i Vest politidistrikt: Gruppen skal være et supplement til det ordinære varslingssystemet. Medarbeidere som ikke ønsker å varsle til leder, tillitsvalgt eller vernetjeneste skal kunne gå til varslingsgruppen.

HR-direktør Karin Aslaksen.
HR-direktør Karin Aslaksen.

• Etterforskningsprosjekt i Vest skal sikre tilstrekkelig kvalitet og kontroll i straffesaksarbeidet og etablere forsvarlige arbeidsforhold for etterforskningsledere og påtale. Gruppen skal også se nærmere på hvordan en arbeider godt i team.

HR-direktøren: – Varsling siste utvei

HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen, sier i en pressemelding at det er bra at ikke de fire varslerne ble utsatt for gjengjeldelse.

– Det er bra at varslerne ikke er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med loven. Samtidig viser både denne og andre rapporter hvor krevende prosess det er å varsle; for varslerne, de involverte og andre ansatte i distriktet, og at dette påvirker den enkelte og arbeidsmiljøet. Vi ser at den nye politimesteren i Vest politidistrikt er godt i gang med å iverksette nødvendige tiltak, sier Aslaksen.

Hun sier POD vil fortsette å jobbe for en kultur der det er åpenhet om å si ifra om alle typer kritikkverdige forhold.

– Varsling må være siste utvei for en som vil melde fra om kritikkverdige forhold, og god hverdagsledelse er avgjørende for å forebygge behov for varsling, sier HR-direktøren.