Ellen Katrine Hætta, politimester i Østfinnmark politidistrikt.
Ellen Katrine Hætta, politimester i Østfinnmark politidistrikt.

Politimester Hætta: – Flyktning- strømmen virker organisert

Vi trenger noe annet enn midlertidige løsninger på Storskog, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

Publisert Sist oppdatert

Politimesteren bekrefter inntrykket av at den store tilstrømmingen av utenlandske statsborgere over Storskog ser ut til å være organisert. Men hun deler ikke Kjetil Stormarks oppfatning om at det er russiske myndigheter som står bak.

− Jeg har ingen grunn til å tro at dette er organisert av russiske myndigheter, understreker hun.

Østfinnmark politidistrikt er tilført 24 ekstra midlertidige stillinger, og Politiets Utlendingsenhet (PU), som har det nasjonale ansvaret, er der oppe for å få registrert de som søker om asyl og sendt dem videre inn i landet.

Ikke nok kapasitet

Det store antall mennesker som nå kommer over grensen, gjør at politiet ikke har kapasitet til å gjøre en grundig nok jobb på grensen. Dermed kan det hende at politiet mister muligheten til å avvise de som åpenbart ikke søker asyl eller oppgir at de er forfulgt.

− Det hadde selvsagt hjulpet med bedre fasiliteter på grensen. Vi strever først og fremst med å holde hodet over vannet. Våre ansatte har stått på hodet for å få dette til å gå på et vis, og vi får det til, sier Hætta, og fortsetter:

− Men jeg tror man hadde spart mye i det lange løp med å ha satt inn nok ressurser på et tidlig fase. Hvis vi kunne gjort en grundigere jobb på grensa, før vi slipper dem lenger inn i landet, så hadde vi sluppet den evinnelige jakten på bolig til de som åpenbart ikke har krav på opphold i Norge. Da kunne vi på et tidlig tidspunkt iverksatt uttransport, ikke bare til Russland, men til hjemlandet.

Ønsker transittmottak

Hun mener det burde vært vurdert et transittmottak likt det som er bygd på Trandum også nær russergrensa.

− Det er ingenting som tyder på at flyktningestrømmen vil avta. Selv om man har kommet sent i gang med å etablere et solid mottaksapparat i Finnmark, er det ikke for sent. Hvis ikke noe endrer seg, kan vi om et år fortsatt drive på med å håndtere en stor flyktningestrøm, sier Hætta.

Hun oppfordrer regjeringen til å prioritere en rask oppbygging av mer varig kapasitet nær Storskog.

­−Akkurat nå fremstår det som en god investering. Det er begrenset hvor lenge våre mannskaper kan leve i en unntakstilstand med alt for lange arbeidsdager, sier Hætta.

Politimesteren fremhever at det er viktig at Norge fremdeles fremstår som et trygt land som setter menneskerettighetene høyt.

− Men det skal ikke gå på bekostning av rask og korrekt saksbehandling. Det vil gi bedre vilkår for de som virkelig trenger beskyttelse, sier hun.