Politiuniform og bil.
Politiuniform og bil.

Politimann tok departementet til retten

Arbeidsgiver mener åtte timers reise med våpen i uniformert bil til og fra IP-trening ikke er arbeid.

Publisert Sist oppdatert

Politimannen fra Sogn og Fjordane gikk derfor til arbeidsrettssak mot Justis- og beredskapsdepartementet på grunn av politidistriktet og Politidirektoratets (POD) fortolkning av statens reisebestemmelser og politiets arbeidstidsreglement.

− I Sogn og Fjordane politidistrikt ser vi at politimesteren definerer reise til og fra forhåndsplanlagt IP-trening som fritid. Vi mener innholdet i disse reisene har et sterkt preg av arbeidsrelatert aktivitet, sier lokallagsleder Kjetil Drange i Politiets Fellesforbund (PF) til Politiforum.

Han forteller at skytetreningen for operative disipliner for enkelte foregår nærmere tre-fire timers kjøring fra hjemstedet.

LES OGSÅ: KJØRTE 66 TIMER I TJENESTE - FIKK BETALT FOR 18

Bevæpnet fritidsreise?

Tjenestemannen ønsker selv ikke å uttale seg til Politiforum. Drange forklarer at mannskapet ved reisestart til IP-trening må innom arbeidsplassen for uttak av våpen og verneutstyr. Kjøretøy skal klargjøres, og det er pakking av mye operativt utstyr.

− I tillegg bruker mannskapet sivile og uniformerte politibiler på reisen. Det gjør at de er tilgjengelig på samband, at de vil være nødt til å gripe inn ved uregelmessigheter, og at politiblikket går. Akkurat slik vanlig patruljetjeneste er, sier Drange.

Lokallagsleder Kjetil Drange i PF Sogn og Fjordane
Lokallagsleder Kjetil Drange i PF Sogn og Fjordane

Han mener arbeidsgiver legger mye mer i reisebegrepet enn det er beskrevet i regelverket.

− Med politimesterens fortolkning får våre medlemmer i praksis en mye lengre arbeidsdag som ikke er beskyttet av arbeidstidsreglementet. Noen av våre tjenestemenn har opp mot fire timers reise frem til stedet vi bruker for IP trening, og det samme på retur. I praksis medfører dette et 16 timers oppdrag vi mener det er all grunn til å kalle arbeidsrelatert, men hvor vi bare får åtte timer definert som arbeid. Det betyr at arbeidstidsreglementet tilsidesettes i disse timene.

Konflikten stopper ikke der. Flere andre saker er under oppseiling. Ved ett eksempel skulle en tjenestemann foreta et eskorteoppdrag for statsministeren fra flyplassen og ut i distriktet. Han fikk all kjøring til og fra eskorteoppdraget beregnet som fritid, til tross for at tjenestemannen foretok rekognosering av reiseruten for statsministeren med våpen i bilen, slik at han kunne forberede VIP-oppdraget så profesjonelt som mulig.

− Vi finner det uakseptabelt at arbeidsgiver definerer et slikt oppdrag som fritid, sier Drange.

Venter på rettens kjennelse

Drange sier at hvis arbeidsretten finner at deres fortolkning er gal, så vil de forholde seg til det.

– Men hvis retten støtter vår fortolkning, vil vi foreta en gjennomgang av tidligere ubetalte oppdrag med krav om utbetaling, samt at dette selvsagt vil få konsekvenser for hvordan vi innretter IP-treningen og reisen dit framover, sier Drange.

Han beklager at de ikke har greid å komme til enighet med politimesteren i denne saken.

− Men vi merker oss at Sogn og Fjordane politidistrikt er ett av distriktene som har en av de mest vidtgående fortolkningene av hva som definerer som reise, sier Drange.

PF dekket advokatutgiftene til medlemmet under saken, som nå er avsluttet og venter på rettens kjennelse.

Advokat Merete Furesund har bistått PF-medlemmet under rettssaken. Hun sier saken er prinsipiell.

− Det dreier seg om hvorvidt en arbeidstaker kan pålegges tjenesteplikter på sin fritid uten at dette regnes som arbeidstid. Politibetjenten jeg representerte ble pålagt overtidsarbeid, men fikk ikke regnet deler av forflytningen i politidistriktet som arbeidstid. At tiden regnes som arbeidstid er viktig for å sikre arbeidstakeren det vern arbeidsmiljølovens hviletidsregler gir. Videre dreide saken som om arbeidstaker hadde krav på overtidsgodtgjørelse eller godtgjørelse for reisetid, sier Furesund.

Hun sier at mange arbeidstakere, både i og utenfor politi- og lensmannsetaten, opplever at arbeidsgiver forventer at arbeidstakerne er tilgjengelig til å utføre arbeid på fritiden.

– En av hovedårsakene er den teknologiske utviklingen. Presset på tilgjengelighet utfordrer arbeidstakers mulighet til å restituere seg mellom arbeidsøktene og ha et liv ved siden av jobben, sier hun.

Følger PODs fortolkning

Politimester Ronny Iden i Sogn og Fjordane politidistrikt.
Politimester Ronny Iden i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Politimester Ronny Iden forteller til Politiforum at politidistriktet har avstemt sin forståelse av arbeidstidsreglementet med POD.

− Jeg vet ikke om vi er strengere enn andre politidistrikter. Det som er tilfellet, er at vi som resten av politidistriktene har fått noen rundskriv fra POD der vi fikk en forklaring på hvordan regelverket var å forstå. Vi utviklet en forståelse hos oss som vi mente var i tråd med ATB-opplæringen som var felles for ledere og ansatte i politidistriktene. Det viste seg fort at det var forskjellige oppfatninger og lokal uenighet. Noe er løst lokalt, de andre sakene er i tur og orden bragt inn for POD i forhold til å få råd, og vi har deretter forsøkt å løse sakene i forhold til det POD har skissert, sier Iden.

Han forklarer at arbeidsgivers fortolkning er reisetidsbestemmelser som er felles for alle som reiser for statsadministrasjonen. Fordi saken er tatt inn for retten, vil ikke Iden argumentere for hva som er riktig eller galt.

– Jeg ser frem til å få en avgjørelse, slik at vi kommer videre, sier politimesteren, som berømmer PF lokalt i Sogn og Fjordane for å ha håndtert en spisset situasjon på en usedvanlig god måte.

­− Vi var enige om å være uenige, det er der vi står nå før retten kommer med sin kjennelse.

PF-leder Sigve Bolstad sier i en kort kommentar at det er uheldig at ansatte må gå til retten for å finne ut av lokale arbeidstvister knyttet til fortolkning av arbeidstidsreglementet og reglene for reise.

– For oss er det en selvfølge å støtte medlemmer gjennom å dekke advokatutgifter i slike prinsipielle saker. Når vi ser at våre medlemmer pålegges reiser med uniformert politibil, hvor de har med våpen og operativt utstyr, er dette til forveksling svært likt vanlig patruljekjøring. Det er klart de er på arbeid, og skal ha betalt deretter, sier Bolstad.

Kjennelsen i arbeidsrettssaken var ventet 9. eller 10. desember, men vil nå ikke foreligge før siste uke før jul.