Oslo tingrett var ikke i tvil da de frikjente Justis- og beredskapsdepartementet. Illustrasjonsfoto.
Oslo tingrett var ikke i tvil da de frikjente Justis- og beredskapsdepartementet. Illustrasjonsfoto.

Politimann og PF tapte arbeidsrettssak

Det er ikke å betrakte som arbeid dersom du kjører i uniformert bil til trening eller oppdrag, har tingretten bestemt.

Publisert Sist oppdatert

Politimannen fra Sogn og Fjordane politidistrikt gikk i høst til sak mot Justis- og beredskapsdepartementet. Han og Politiets Fellesforbund (PF) mente reiser til og fra oppdrag og trening, i uniformert bil og med våpen, måtte regnes som arbeidstid.

Men nå har politidistriktet og Politidirektoratet fått medhold fra Oslo tingrett. Arbeidsgiver ved Justis- og beredskapsdepartementet er frifunnet på alle punkter.

Krystallklar dom

Reisetid til og fra jobb er etter loven ikke regnet som arbeidstid, men skal godtgjøres som reisestid. Politimannen og PF framholdt blant annet i retten at mannskaper før reisestart må hente våpen og verneutstyr på arbeidsplassen, klargjøre bilen, melde fra til operasjonssentralen at de er ute og at de er tilgjengelige på samband i bilene. Mye likt det vanlig patruljekjøring innebærer.

Men retten kan ikke se at dette skal regnes som arbeidstid.

– Retten er etter dette kommet til at saksøkers reisetid skal godtgjøres som reisetid – og ikke som arbeidstid eller overtid (...), står det i dommen.

Og retten var heller aldri i tvil om avgjørelsen.

– Saken har ikke vært tvilsom og vinnende part kan ikke bebreides for at det kom til sak. Retten kan ikke se at saksøker hadde gode grunner til å få saken prøvd, eller at det er andre argumenter som tilsier lemping, skriver tingretten.

Lokallagsleder Kjetil Drange i PF Sogn og Fjordane
Lokallagsleder Kjetil Drange i PF Sogn og Fjordane

Må betale saksomkostninger

Retten påpeker også at det tidligere har vært regulert i ATB-avtalen mellom PF og POD at føring av tjenestebil skulle regnes som arbeidstid, men at dette i ATB-avtalen fra 2013 har ble fjernet. Dette tyder på at partene ikke har ment å videreføre at reisetid skulle være arbeidstid, skriver retten.

Politimannen har ikke ønsket å uttale seg om rettssaken. Lokallagsleder i PF i Sogn og Fjordane, Kjetil Drange, sier de håpet på annet utfall.

– Vi er selvsagt skuffet, sier Drange.

Nå skal PF vurdere hva som skal gjøres videre.

– Nå må vi ta oss tid til å sette oss mer inn i dommen. Vi skal sammen med forbundsstyret i PF vurdere eventuelle tiltak, forteller lokallagslederen.

PF har dekket utgiftene i saken. I tillegg er politimannen og PF sammen dømt til å betale saksomkostningene til staten på nesten 83.000 kroner.

Hvis dommen blir stående, kan det medføre betydelige endringer i hva som regnes som arbeidstid og hva som regnes som fritid, når det kommer til arbeidstidsbestemmelsene for landets politiansatte. Politiforum.no vil følge saken.