Polititjenestemannen ble frifunnet for å ha løsnet skudd mot en bil i Sinsenkrysset. (illustrasjonsfoto)
Polititjenestemannen ble frifunnet for å ha løsnet skudd mot en bil i Sinsenkrysset. (illustrasjonsfoto)

Politimann frifunnet for skyting

En polititjenestemann som var tiltalt for grov uforstand i tjenesten etter å ha skutt mot en bil i Sinsenkrysset i Oslo, er frifunnet i Oslo tingrett.

Publisert Sist oppdatert

Det var 22. mars i fjor at polititjenestemannen løsnet skudd mot en man som forsøkte å stikke av fra politiet i en stjålet bil. Da hadde mannen allerede truet politiet med kniv etter et innbruddsforsøk på Skullerud i Oslo.

Polititjenestemannen løsnet fem skudd mot dekkene på den stjålne bilen i Sinsenkrysset, noe Spesialenheten for politisaker mente var grov uforstand i tjenesten.

I ettertid kom det fram at tyven var ruset på blant annet amfetamin og metamfetamin.

Ilagt forelegg

Spesialenheten ila ham et forelegg på 12.000 kroner, et forelegg som polititjenestemannen nektet å vedta.

- Han føler han har gjort et godt stykke politiarbeid, og handlet innenfor det handlingsrom han hadde der og da. Han stoppet bildesperadoen effektivt. Han mener i hver fall ikke at dette er noe som går på grov uforstand i tjenesten, sa forsvarer Jens-Ove Hagen til VG.

Tirsdag ble imidlertid polititjenestemannen frifunnet i Oslo tingrett.

Retten skriver i dommen blant annet at det var «tvingende nødvendig å stanse tyven». Polititjenestemannen mente at det bare var et tidsspørsmål før kjøringen ville ført til påkjørsler med dødsfall eller alvorlig skade som konsekvens dersom han fikk fortsette, noe retten sa seg enig i.

«Ikke grov uforstand»

I dommen heter det blant annet at skytingen «ikke medførte fare for direkte treff [på personer], og at faren for at rikosjetter skulle føre til skade på mennesker må betegnes som svært liten».

Retten konkluderer også med at polititjenestemannen ikke forholdt seg helt i overenstemmelse med våpeninstruksen, men finner det klart at hans «uriktige vurdering der og da ikke var så vidt uforsvarlig at han utviste grov uforstand i tjenesten».

Ettersom det var blitt benyttet pepperspray, at fluktbilen var forsøkt styrt mot veikanten, og at tyven var varslet om at politiet hadde bevæpnet seg, uten at det bidro til å få situasjonen under kontroll, så vurderer retten det som at lempeligere midler var forsøkt da skuddene ble avfyrt.