Politiledelsen får kritikk

Hovedverneombudet ved PU er sterkt kritisk til at hverken POD eller Justisdepartementet var tilstede under Trond Berntsens begravelse.

Publisert Sist oppdatert

I et leserinnlegg til Politiforum betegner hovedverneombud Einar Sagli det som en skam for politidirektoratet (POD) og justisdepartementet at ingen av organisasjonene var representert i politimannens begravelse. Her er leserinnlegget i sin helhet:

En skam for Politidirektoratet og justisdepartementet

Vår kjære kollega Trond Berntsen ble bisatt i Haug kirke i Hokksund den 5. august 2011. Hele lokalsamfunnet og kollegaer i Politiets utlendingsenhet (PU) var til stede i begravelsen, som ble en minnerik og verdig avslutning for Trond Berntsen og hans pårørende.

Trond Berntsen, omtalt som en av heltene fra Utøya, døde som politimann. Politiinstruksen § 6-2 nr. 2 regulerer polititjenestemannens tjenesteplikt i sin fritid. Man plikter å gripe inn uten opphold for å verne liv, helse eller vesentlige samfunnsverdier. Representanter for det offentlige har representert i alle begravelser knyttet til terrorhandlingene. De pårørende til Trond Berntsen gav tidlig uttrykk for at de ikke ønsket PU´s øverste ledelse velkommen i begravelsen. Bakgrunn for dette var den måten Trond ble behandlet på i PU, men de ønsket selvfølgelig at han ble hedret av de sentrale politimyndigheter som den fremragende politimann han var. Det påhviler imidlertid et ekstraordinært ansvar ved slike tragiske hendelser. Man må legge all prestisje til side, og sørge for omsorg og støtte til de pårørende.

Landets øverste myndigheter som på mange måter har gjort en fremragende innsats i denne terrortragedien uteble i Trond Berntsen´s begravelse. Verken POD v/ politidirektør Øystein Meland eller Justisdepartement v/justisminister Knut Storberget stilte i begravelsen til den eneste politimannen som døde under terrorhandlingene. Det er med stor undring jeg registrer denne mangel på omtanke og ansvarsfraskrivelse som her er utvist, og hvilke tanker skal nå den enkelte politiansatte gjøre seg. Mange føler seg krenket av fraværet på oppmerksomhet og deltagelse i Trond Berntsen´s begravelse.

Einar Sagli. Hovedverneombud ved Politiets utlendingsenhet

Politidirektoratet ønsket ikke å kommentere leserinnlegget.